قرآن مجید کتابی است جهانی

قرآن مجید کتابی است جهانی ...............

و آیه کریمه: «و ما هو الا ذکر للعالمین‏» (5) و آیه: «ان هو الا ذکر للعالمین‏» (6) ترجمه:نیست قرآن مگر یادآوری برای همه جهانیان) .

و آیه کریمه: «انها لاحدی الکبر نذیرا للبشر» (7) ترجمه:بدرستی این آیه یکی از بزرگترین آیات میباشد در حالیکه ترساننده بشر است) .

http://tebyan-zn.ir/News-Article/quran/information_quran/quran_wisdom_knowledge/2007/4/22/7618.html

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید