اعجاز در کجای قرآن وجود دارد؟

اعجاز در کجای قرآن وجود دارد؟
 ابوحیان توحیدی می گوید:

از بندار فارسی پرسیده شد که در چه جایی از قرآن معجزه وجود دارد؟ گفت: در این سؤال از بین بردن معنا وجود دارد و مانند این است که بگویید کجای انسان، انسان وجود دارد؟بنابر این نمی توان در انسان به نقطه ای اشاره کرد و گفت که اینجا انسان است، بلکه باید به او مانند یک کل نگاه کرد و گفت که این یک انسان است، آنگاه است که حق گفته اید و درست به انسان اشاره نموده اید. قرآن را نیز نباید به خاطر شرافت و عظمتش ، به صورت مجزا و تکه تکه مورد بررسی و اشاره قرار داد، هرچند که آن معنی در ذات خود ،آیتی برای جستجوگر خود و هدایتی برای خواننده اش می باشد، و انسان توانایی تسلط بر اغراض خداوند و اسرار او را در کتابش ندارد، از این روست که در پیشگاه قرآن عقل های بشری متحیر و مبهوت می مانند و چشم ها از عظمت آن خیره می گردند.

پس اعجاز در سراسر قرآن ساری و جاری است وحتی یک آیه هم نیست که معجزه نباشد، بر اساس همین حقیقت است که امام عبدالقاهر جرجانی (رحمه الله) برای تفسیر اعجاز قرآن نظریه ی نظم آیات را ارایه کرده است، زیرا در تمام قرآن نظم خاصی حاکم است: یعنی اگر اعجاز تنها در اخبار غیبی قرآن بود یا در تطابق آیات قرآن با اکتشافات واختراعات عصر جدید می بود، یا اینکه مر بوط به حکمت های تشریع می بود، در آیاتی که سخنی از این مباحث نیست می بایست اعجازی وجود نداشته باشد، اما این در حالی است که آیاتی وجود دارد که حاوی هیچ یک از موارد بالا نیست، امّا بدون هیچ تردیدی معجزه است، لذا این حقیقت به اثبات می رسد که،اعجاز هر آیه منوط به وصفی است که هیچ آیه ای از آن خالی نیست .............و آن وصف عجیب، چیزی جز نظم آیات قرآن نیست.

امّا چه اتفاقی می افتد که یک کلمه ی عادی تبدیل به معجزه می شود؟

ادامه در

http://tebyan-zn.ir/News-Article/quran/2011/6/2/29193.html

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید