روشهای رسیدن به زندگی شاد و موفق

روشهای رسیدن به زندگی شاد و موفق

............................

● راهکارهای موفقیّت در قرآن وحدیث
▪ قرآن سر شار از آموزه های اخلاقی وتربیتی برای خانواده ها برای داشتن زندگی زیباتر است در ابتدا قرآن چه بر مرد وچه بر زن در مقابل کج روی ها واثبات آن برای خانواده وحفظ موقعیبت خانواده می فرماید :
« امر به معروف ونهی از منکر کنید ... » / آل عمران – ۱۱۰و۱۱۴
▪ سپس می فرماید به قولها وعهد های تان پایبند باشید :
« به عهد خود وفا کنید ...» /مائده -۱ واسراء -۳۴
▪ وبعد می فرماید :
« آیا مردم را به نیکی دعوت می کنید امّا خودتان را فراموش می نمایید ... » بقره – ۴۴
▪ بین شما مودّت ورحمت قرار داده است پس به یکدیگر محبّت کنید :
« در میان تان مودبت ورحمت قرار داد ..» /روم -۲۱
▪ ودر برابر سختی ها مقاوم باشید چون :
« با هر سختی آسانی است .. » الشرح -۴و۵
▪ وبه مردان می فرماید برای حفظ وقوام زندگی از نگاه نامحرم بپرهیزند (نور-۳۱) وبه زنان می فرماید که مطیع باشند و و بدانند که زن با مرد در درگاه خدا تفاوت نمی کند بلکه آن برتر است که با تقواتر باشد .
▪ یا می فرماید : با همسران تان به نرمی برخورد کنید (نساء-۱۹) ویا زنان شایسته چه کسانی هستند؟ (نساء-۳۴) ومردان شایسته در زندگی مشترک چه کسانی اند ؟ و شما زن مرد لباس یکدیگرید (بقره -۱۸۷) و باید خطاهای تان را بپوشانید ونیکی های تان را نمایان کنید و ریا وخودنمایی نکنید (نساء-۳۸) ودر زندگی دوست باشید و خدا شما را از یک تن آفریده است و هم از آن جفت او را خلق کرد (نساء-۱)
بر زنان تان دروغ نبندید و برهیچ زنی دروغ نبندید (نور-۱۱و۱۲) و(نور-۲۲)
بله وکلّی آیات دیگر که همه آنها راهگشای زندگی بشرند ودر بیشرفت وتعالی او بهترین گزینه اند .
همانطور که گفته شد قرآن بهترین کتاب هدایت وراهنمایی است ولی متأسّفانه این بزرگ معجزه الهی حتّی در میان ما مسلمانان هم مهجور مانده وبر بالای تاقچه ها نشسته است وبس.!!!! در حالی که باید فرامین آن اطاعت شود و از نظرات کلّی ان استفاده کرد و با راهنمایی هایش هم در دنیا وهم در اخرت به سعادت رسید .

.................................

http://tebyan-zn.ir/userpapers/sender/15/0/0/5/default.html

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید