سیاست کثیف انگلیس

سیاست کثیف انگلیس : اختلاف بینداز حکومت کن است

مردم و بخصوص مسلمانان باید بیدار باشند و از تفرقه اندازی

بین خودو بخصوص در یک کشور اجتناب کنند

وضعیت سوریه الان با وحدت است که درست می شود

در غیر این صورت هیچ تروریستی نمی تواند و نباید

روی کار آید

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید