سخنان بزرگان

 
بزرگترین شکست از دست دادن ایمان است . متبرک کسی است که علی رغم همه رویدادها قلب خود را بسوی خدا می گیرد و می گوید : به " تو " توکل می کنم.    "جی پی .واسوانی"

 

http://soothe.blogfa.com

 

http://www.irannaz.com/news_cats_1.html

http://www.irannaz.com/news_cats_1.html

ادامه عکسها در

http://radin90.blogfa.com

 

/ 0 نظر / 21 بازدید