تعدادکلمه مومنون در قرآن کریم

کلمه مورد نظر: مومنون >>  تعداد تکرار: 35


خلاصه نتایج:

المومنون 22 بار
مومنون 6 بار
والمومنون 7 بارآیاتی که لغت مورد نظر در آنها تکرار شده است:

المومنون
3:28 3:110 3:122 3:160 5:11 8:2 8:4 8:74 9:51 9:122 14:11 23:1 24:12 24:31 24:62 30:4 33:11 33:22 49:10 49:15 58:10 64:13

مومنون
5:88 7:75 34:41 44:12 48:25 60:11

والمومنون
2:285 4:162 4:162 9:71 9:105 48:12 74:31

http://www.parsquran.com/data/word.php?user=far&quantity=%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید