قرآن در نگاه رهبر انقلاب

قرآن در نگاه رهبر انقلابدریافت فایل موضوع حجم مدت زمان بیانات مقام معظم رهبری 453.59 KB 0:35 بیانات مقام معظم رهبری 584.61 KB 0:46 بیانات مقام معظم رهبری 1.21 MB 1:42 بیانات مقام معظم رهبری 570.53 KB 0:45 بیانات مقام معظم رهبری 602.68 KB 0:48 بیانات مقام معظم رهبری 1017.17 KB 1:23 بیانات مقام معظم رهبری 310.33 KB 0:23 بیانات مقام معظم رهبری 909.41 KB 1:14 بیانات مقام معظم رهبری 453.29 KB 0:35 بیانات مقام معظم رهبری 217.17 KB 0:44
 

 

http://www.scquran.ir/khamenei

 

 

/ 0 نظر / 25 بازدید