قرآن کریم

توکل در قران

در نگرش اسلام و بینش قرآنی، انسان باید به اصل توکل توجه داشته و برای انجام هر عملی خدا را به عنوان علت کامل در نظر بگیرد، در قرآن کریم برای توکل آثاری بیان شده است که گویای اهمیت و جایگاه آن در اندیشه توحیدی است و یکی از مهمترین نتایجی که قرآن برای توکل بیان می کند، آرامش است.

خداوند در آیه 173 سوره مبارکه «آل عمران» می فرماید: کسانی که مردم به ایشان گفتند، مردمان ضد شما گرد آمدند، از آنها بهراسید، نه تنها نهراسیدند، بلکه ایمانشان افزایش یافت و گفتند، خداوند ما را بس است و او بهترین وکیل است و نیز در آیه 70 و 79 سوره «نمل» درباره توکل مطالبی آمده است که بیانگر آرامشی است که به جهت توکل بر خدا و اینکه خداوند ایشان را بس است، پدیدار شده است.

تقویت روحیه مومنان از برکات توکل است که خداوند در آیه 122 سوره «نمل» به آن اشاره کرده که چگونه آنان را به جهت توکل از شکست باز می دارد و روحیه آنان را تحکیم می بخشد.

در آیه 121 و 122 سوره مبارکه «آل عمران» اشاره شده است که نتیجه توکل چیزی جز استقامت و پایداری نیست و اهل توکل در برابر سختی ها نیرومند می شوند.

در آیه 71 سوره «یونس» نیز آمده است که با توکل است که انسان شجاعت واقعی خود را به دست می آورد و از دشمن و مکر او نمی هراسد.

توکل به معنای نادیده گرفتن اسباب و عوامل طبیعی نیست و توکل منافاتی با استفاده از اسباب طبیعی ندارد. از این رو خداوند در آیه 159 سوره «آل عمران» به پیامبر خویش دستور می دهد که نسبت به مومنان نرم باش و سخت مگیر، زیرا سخت گیری عاملی برای واگرایی و دور شدن از پیرامونت است، بلکه با استغفار و طلب بخشش نسبت به ایشان و مشاوره و همفکری ارتباط و همبستگی خود را با آنان تقویت کن و با همه این ها بر خداوند توکل کن که خداوند توکل کنندگان را دوست دارد.»

از زمینه هایی که برای ایجاد توکل در قرآن کریم بیان شده است، تسلیم است که بیانگر مرتبه ای ایمانی است، ایمانی که در بحث توکل مراد است، ایمان تسلیمی است، این تسلیم و مسلمانی در آیه 84 سوره «یونس» یاد شده و خداوند می فرماید: اگر مسلمانید، توکل بر خدا داشته باشید و این گونه است که مومن اهل تسلیم محض می تواند اهل توکل بوده و از آثار توکل بهره مند باشد.

از مهمترین شرایط ایجاد توکل در انسان مومن این است که توجه به حاکمیت خداوند داشته باشد و درآیه 56 و 123 سوره «هود» و آیه 67 سوره مبارکه «یوسف»نیز به این موضوع اشاره شده است.

 

http://qoran114.blogfa.com/8612.aspx

 


نوشته شده در جمعه ٢٦ شهریور ،۱۳۸٩ساعت ۱٢:٠۳ ‎ب.ظ توسط ن.غ| نظرات ()
طبقه بندی:  

مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Night Skin