قرآن کریم

Click the image to open in full size.


با من همه جا رفیق راهی یارب

از درد نگفته ام گواهی یارب

من عبد ذلیل و تو خداوند جلیل

از من آهی زتو نگاهی یارب

Click the image to open in full size.

 

 


Click the image to open in full size.الهی به هرچه نظرکنم تورامیبینم
الهی هرصداکه گوش کنم تورامیشنوم
الهی هرگلی راکه بوکنم تورامیبویم
الهی بهرچه میل کنم تورامییابمالهی به هرجا که میروم نشان تومیبینم
الهی به هر چه نظرکنم کمال تو میبینم
الهی به هرسوکه مینگرم جمال تومیبینم
الهی زهرنشان که میگذرم مثال تو میبینم


الهی تومعبودی ومن عابد
الهی تومعشوقی ومن عاشق
الهی توقادری ومن ناتوان
الهی توعالمی ومن نادان


الهــی توحاکمی ومن محکوم
الهـــی تورازقی ومن فقــیر
الهــی توطبیبی ومن بیمــار
الهــی توحبیبی ومن تیمــار


Click the image to open in full size.
ای مالک من!من ملک توام.درملک توام.قائم به توام

جز تو مرا یار و پناهی نبود
Click the image to open in full size.

نوشته شده در سه‌شنبه ٢۳ شهریور ،۱۳۸٩ساعت ۱٠:۳۸ ‎ق.ظ توسط ن.غ| نظرات ()
طبقه بندی:  

مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Night Skin