قرآن کریم

1- لطفاً نام فرزندان چهارده معصوم "ع" را ذکر کنید؟ 2- نام پنج پیامبر اولی العزم، القاب، تاریخ تولد، محل تولد، تاریخ وفات، محل وفات، نام مادر، نام پدر و تعداد ونام فرزندانشان را بنویسید؟
1- رسول اکرم"ص" محمد مصطفی
نام فرزندان :از حضرت خدیجه "س"، دو پسر به نامهای 1.عبدا...وملقب به2.طاهر و3. قاسم وچهار دختر به نامهای 1. فاطمه زهرا"س" 2. زینب 3. ام کلثوم 4. رقیه
وازماریه قبطیه یک پسر به نام ابراهیم داشتند که تمام فرزندان ایشان جزء حضرت فاطمه زهرا"س" درزمان حیات پیامبر"ص" از دنیا رفتند.
منبع :معارف ومعاریف، سید مصطفی حسینی دشتی،ج9،ص208
2- حضرت علی"ع"
شیخ مفید"ره" تعداد فرزندان امام علی"ع" را هفده نفر ذکر کرده است.
نام فرزندان :1.امام حسن"ع" 2.امام حسین"ع" 3.حضرت زینب"س" 4.ام کلثوم"س"و5. حضرت محسن که سقط شد. این 5 نفر از فاطمه زهرا"س" بودند.
6.حضرت ابوالفضل"ع" 7.جعفر 8.عبدا... 9.عثمان که از ام البنین بودند.
10.محمد اکبر معروف به محمد حنفیه از مادری بنام خوله حنفی بود.
11.یحیی که مادرش اسماءبنت عمیس بود.
12. عمرو 13.رقیه که مادرشان ام حبیب بوده است.
14.ام الحسن 15.رمله کبری 16.ام کلثوم که مادرشان ام سعد بود. وهفدهمین فرزند بنام عون.
منبع :الارشاد شیخ مفید ومعارف ومعاریف،ج7
نام فرزندان :1.امام حسن"ع" 2.امام حسین"ع" 3.حضرت زینب"س" 4.حضرت ام کلثوم 5.محسن که سقط شد.
منبع :الارشاد شیخ مفید ومعارف ومعاریف،ج7
4- امام حسن مجتبی"ع"
12فرزند،هشت پسر وچهار دختر.
نام فرزندان :1.قاسم بن حسن 2.عبدا...بن حسن 3.ابوبکر (که هر سه اینها درکربلا شهید شدند ونام مادرشان رمله بود) 4.حسن 5.زید(نسل امام حسن از این دونفر است) 6.ام عبدا... 7.فاطمه 8.ام سلمه 9.رقیه 10.عبدالرحمن 11.حسین(ملقب به اَثرم) 12.طلحه(که مادراینها ام اسحاق طلحه بن عبیدا...بود)
منبع :ارشادشیخ مفید،ج2،ص20
5- امام حسین"ع"
پنج پسر وسه دختر
نام فرزندان :1.علی اکبر(نام مادرش لیلی) 2.علی اوسط(حضرت زین العابدین"ع" نام مادرش شهربانو) 3.عبدا...رضیع(علی اصغر) 4.محمد 5.جعفر(این دو که درزمان حیات پدر از دنیا رفتند) دختران :1.سکینه 2.زینب فاطمه 3.رقیه
منبع :زندگانی امام حسن وامام حسین،سید محمد امین عاملی،ص108
6- امام سجاد"ع"
شیخ مفیدفرزندان امام را 15 تن بیان کرده اند
نام فرزندان :1. محمد(امام باقر"ع") که مادرش ام عبدا...دختر امام حسن "ع"بودند. 2.عبدا... 3.حسن 4.حسین 5.زید(ملقب به زید شهید) 6.عمر 7.حسین اصغر 8.عبدالرحمن 9.سلیمان 10.محمداصغر 11.علی(کوچکترین فرزند امام) 12.خدیجه 13.فاطمه 14.علیه 15.ام کلثوم
منبع :امام سجاد"ع" جمال نیایشگران، احمد ترابی،ص25-23
7- امام باقر"ع"
برای ایشان هفت فرزند یادشده 5پسر ودو دختر
نام فرزندان :1.امام صادق"ع" 2.عبدا...بن محمد(که مادر این دو یکی بوده) 3.ابراهیم بن محمد 4.عبیدا...بن محمد 5.علی بن محمد 6.زینب 7.ام سلمه
منبع :ارشاد شیخ مفید،ج2،ص172
8- فرزندان امام صادق"ع"
بنابرنظر شیخ مفید 10فرزند داشتند.
نام فرزندان :1.اسماعیل(بزرگترین فرزندامام و مدفون به مدینه) 2.عبدا...افطح 3.اسحاق (مردی فاضل صالح ومجتهد بوده) 4.محمد(مردی شجاع وسخی وزاهد)5.امام موسی بن جعفر 6.ام فروه 7.عباس 8.علی 9.اسماء 10.فاطمه
منبع :ارشاد شیخ مفید،ج2،ص284، وزندگانی امام صادق"ع"،محمد حسین مظفر،ص100
9- امام موسی بن جعفر"ع"
ایشان کثیر الاولاد بودند ومهمترین فرزندان ایشان که در تاریخ نامشان ذکر شده اند از قرار زیر است :
نام فرزندان :1. امام رضا"ع" 2.ابراهیم اکبر(مدفون درکنار پدرش) 3.ابراهیم اصغر ملقب به مرتضی(کوچکترین فرزند امام مدفون به بغداد 4.احمد(معروف به شاه چراغ) مدفون به شیراز 5.اسحاق (ملقب به امیروامین) مدفون به مدینه 6.اسماعیل(مدفون درمصر) 7.جعفر(معروف به خواری) 8.حسن 9.حسین(ملقب به سیدعلاءالدین، مدفون درشیراز) 10.حمزه (مدفون در شهر ری نزدیک حرم حضرت عبدالعظیم) 11.زید (معروف به زیدالنار) 12.عباس(مدفون درمدینه) 13.عبدا...(معروف به عمر کلانی) 14.عبیدا...(مدفون درکوفه) 15.قاسم(مدفون درسوریه) 16.محمد(معروف به عابد) 17. هارون(مدفون در طالقان) 18.عون 19.ادریس 20.شمس 21.شرف الدین 22. طالح(مدفون در تجریش)
ودختران حضرت :1. آمنه(مدفون درمصر) 2.حکیمه 3.فاطمه معصومه 4.فاطمه صغری(مدفون دربادکوبه)
منبع :تحلیل زندگانی امام کاظم"ع"،ج2،باقر شریف قرشی،ترجمه محمد رضا عطائی
10- امام رضا"ع"
بنابرنقل شیخ مفید فقط یک پسر (حضرت جواد"ع") داشتند.و در برخی منابع برای ایشان دختری به نام فاطمه بنت علی بن موسی ذکر کرده اند وابن شهر آشوب فرزند دیگری بنام موسی ذکر کرده است.وبرخی دیگر برای امام رضا5پسر و1دختر دانسته اند.
منبع :راویان امام رضا"ع"،در مسند الرضا،عزیز ا...عطاردی، کنگره جهانی حضرت رضا"ع"،ص307
11- امام جواد"ع"
شیخ مفید"ره" برای ایشان 2 پسر و2دختر ذکر کرده است.
نام فرزندان :1.امام هادی (علی بن محمد) 2.موسی(معروف به موسی مبرقع مدفون در قم) 3.فاطمه 4.امامه
وشیخ صدوق هم سه دختر دیگر بنامهای حکیمه خاتون،‌ خدیجه وام کلثوم از امام جوادنام می برد.
منابع :1.ارشاد شیخ مفید،ج2،ص284
2..زندگانی امام جواد،محمدمحمدی ا شتهاردی،ص162
12- امام هادی"ع"
چهار پسر و یک دختر
نام فرزندان :1.امام حسن عسگری"ع" 2.حسین 3.محمد 4.جعفر (معروف به جعفرکذاب) ودختری به نام عایشه
منابع :معارف ومعاریف،ج7،سیدمصطفی حسینی دشتی،ص476
13- امام حسن عسگری"ع"
فقط یک پسر داشتند (حضرت بقیه ا...الاعظم "ارواحنافداء")
منبع :تحلیل زندگانی امام عسگری،باقر شریف قرشی،ترجمه عملاردی
14- امام زمان"عج"
برای ایشان فرزندی نقل نشده وبعید نیست که آن بزرگوار ازدواج فرموده و فرزندانی هم داشته باشند اما حقیقت این امر برما پوشیده است.وا...العالم.
پیامبران اولی العزم
1- حضرت نوح"ع"
القاب :عبدالغفار یا عبدالملک یا عبدالاعلی
تاریخ تولد :شانزده قرن بعد از آدم"ع"
تاریخ وفات :روز چهارشنبه، ماه ایار،60 سال بعد از طوفان
محل تولد :در عراق
محل وفات :بنابرنقل درنجف اشرف درنزدیک منبر امام علی"ع" وبنا به نقلی درمسجد الحرام
نام مادر :قینوس
نام پدر :از نوادگان انوش بن آدم، ونام پدرش لمک یا لامک
نام فرزندان :حام، سام، یافث و کنعان
نام همسر :والعه که همسربدی برای وی بود.
منابع :1.تاریخ انبیاء،(قصص القرآن،شهبازآزاد مهر،ص70
2. قصه های قرآن،آیت.ا...مکارم شیرازی،ص39
3. اعلام القرآن،عبدالحسین شبستری،ص990
2- حضرت ابراهیم"ع"
نام :ابراهیم
القاب :خلیل ا...،ابوالأنبیاء
تاریخ تولد :هزار سال بعداز طوفان نوح
تاریخ وفات :اواخر قرن 20 یا اوائل قرن 21 قبل از میلاد مسیح"ع"
محل تولد :سرزمین بابل درعراق کنونی وبرخی از مورخان شهر اور می دانند
محل وفات :قدس،(بیت المقدس)
نام پدر :تارخ ولی عمویش آذر او را بزرگ کرد.
نام مادر :ورقه
نام فرزندان :اسماعیل از مادری بنام هاجر و اسحاق که مادرش ساره بود.
وبنابرنقل برخی ازمورخین دو فرزند دیگر بنام کیسان وشورخ از زنی به نام مجون بنت أدهیر داشتند.
منابع :1.تاریخ انبیاء،شهبازآزاد مهر،ص81
2. اعلام القرآن، عبدالحسین الشبستری،ص24-23
3- حضرت موسی"ع"
نام :موسی
القاب :کلیم ا...
تاریخ وفات :سال 1565 قبل ازمیلاد،3868 سال پس از هبوط حضرت آدم "ع"
تاریخ تولد :16 قرن قبل از میلاد حضرت مسیح"ع"
محل تولد :مصر(قوم بنی اسرائیل)
محل وفات :جبل هور از جبال سینا وبه قولی در فلسطین دفن است.
نام پدر :عمران بن یصهر ابن قاهث ابن یعفوب ابن اسحاق بن ابراهیم
نام مادر :یوکابد (وبه روایتی اقاحیه)بوده است.
نام فرزندان :در تاریخ نامی از فرزندان ایشان نیامده است اما همسر حضرت موسی"ع" دختر حضرت شعیب به نام صفورا بوده است ودر برخی منابع برای ایشان دو پسر ذکر کرده اند بدون نام.
منابع :1.تاریخ انبیاء،شهبازآزادمهر،ص190
2 . معارف ومعاریف،ج9،سیدمصطفی حسینی دشتی،ص678
3.اعلام القرآن،ص945
4. تاریخ انبیاء،حسین عمادزاده
4- حضرت عیسی"ع"
نام :عیسی
القاب :مسیح، روح ا...،کلمة ا...، ناصریی
تاریخ تولد :در نیمه ماه حزیران،622 سال پیش از هجرت پیامبراکرم"ص"
تاریخ وفات :از نظر قرآن کریم مسیح کشته نشد."سوره نساء آیه 157"
محل تولد :شهر بیت لحم فلسطین
محل وفات :ـــــــــــــــ
نام پدر :نداشتند
نام مادر :مریم مقدس
نام فرزندان :فرزند نداشتند وازدواج نکردند.
منابع :1.معارف ومعاریف،ج7،سیدمصطفی حسینی دشتی،ص567
2. تاریخ انبیاء،شهبازآزادمهر،ص324
3. قصه های قرآن،آیت ا...مکارم شیرازی،ص447
5- حضرت محمد"ص"
نام :محمد "ص".احمد
القاب :مصطفی، حبیب ا...،رحمة للعالمین
تاریخ تولد :17 ربیع الاول سال عام الفیل مطابق با 571 میلادی
تاریخ وفات :28 صفر سال 11 هجری
محل تولد :مکه
محل وفات :مدینه
نام پدر :عبدا...بن عبدالمطلب
نام مادر :آمنه بنت وهب بن عبدمناف
نام فرزندان :از حضرت خدیجه دو پسر به نامهای عبدا...ملقب به طاهر وقاسم و 4 دختر به نامهای فاطمه زهرا"س" زینب وام کلثوم ورقیه واز ماریه قبطیه پسری بنام ابراهیم داشتند که تمام فرزندان ایشان جزء فاطمه زهرا"س" در زمان حیات پیامبر از دنیا رفتند.
منابع :1. معارف ومعاریف،ج9،ص208
2.اعلام قرآن،دکتر محمد خزائی،ص557
3.قصه های قرآن،آیت ا..مکارم شیرازی،ص539
همه متن را نخواندم اما در اسامی فرزندان امام علی ع نام امامزاده محمدهلال ابن علی ع که مزارمطهر ایشان در آران وبیدگل ایران است 
در بالا از قلم افتاده است :
آدرس زیر هم آدرس اینترنی این امامزاده بزرگ و با کرامت است :
...................................

ولادت و نامگذاری

حضرت محمد هلال بن علی (ع) در شب اول ماه مبارک رمضان سال 14 هجری قمری در مدینه منوره متولد گردیدند. امیرالمؤمنین(ع) برای ادای نماز مغرب به مسجد رفته بودند که قنبر، غلام آن حضرت، خبر ولادت این نوزاد را به مولایش داد. حضرت با شنیدن این خبر خوشحال گردیدند و چون روی نوزاد را همانند ماه شب چهاردهم درخشان دیدند، برای ادای شکر این نعمت به آسمان نگاه کردند. چون چشمش به هلال ماه رمضان افتاد و ماه هم نو شده بود فرمودند: « اَلحَمدُلِله هذا هِلالً وَجهُهُ . شکر خدای را که فرزندی به ما کرامت نموده که رویش همچون ماه است ». به همین مناسبت او را « محمد هلال »نام گذاشتند و از آن پس بود که به « هلال علی» شهرت یافت.

 

مدت اقامت در آران : سه سال

محل دفن:آران و بیدگل

http://www.helal.ir/helal/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=63

 

متن کامل در آدرس فوق الذکر


امامزاده هلال بن علی (ع)


http://www.helal.ir/helal/modules.php?name=emsGallery

 

 

 


نوشته شده در جمعه ۱ بهمن ،۱۳۸٩ساعت ٦:٥٤ ‎ب.ظ توسط ن.غ| نظرات ()
طبقه بندی:  

مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Night Skin