امام حسین علیه السلام به نقل از
رسول خداصلی الله علیه و آله فرمود:

 بخیل واقعی کسی است که نام مرا بشنود ولی بر من صلوات نفرستد.

وسائل الشیعه،ج 7،ص 204

 در

http://www.askdin.com/askdin/salavat.php