قرآن کریم

مقام مخلصین در قرآن

..................

اخلاص در فرهنگ اسلامی

......................

در عرفان اسلامی، اخلاص به پیراستگی عمل از هرگونه آمیختگی تعریف شده و یکی از منازل سلوک (منزل بیست و چهارم) شمرده شده است.

 

برخی گفته اند که اگر بخواهیم دین را بعنوان مجموعه ای از معارف الهی و مسائل اخلاقی و احکام عملی، تحلیل کنیم تنها به اخلاص ختم می شود؛ یعنی انسان، ذات و صفات و افعالش را براین اساس قرار دهد که همگی آن ها برای خدا باشد.

 

 

 

مراتب اخلاص

 

در بینش و نگرش قرآنی، اخلاص (هر چند که واژه اخلاص در قرآن به این معنا به کار نرفته است ولی بسیاری از آیات، همین مفهوم را تبیین می کند) همانند ایمان و تقوا از مراتب تشکیکی برخوردار می باشد. به این معنا که همه مراتب بیانگر وجود و ماهیتی واحد و یگانه است ولی از شدت و ضعف برخوردار می باشند. هر مرتبه ای از آن مانند نور قابل آن است که به اخلاص تعبیر شود ولی برخی از مراتب از نظر شدت نسبت به مرتبه پایین تر، قوی تر است.

 

یکی از مراتب عالی اخلاص، مرتبه مخلصین (به کسر لام) است. آنان کسانی هستند که دین خود را برای خدا خالص کرده (آیات 913سوره بقره و 92 سوره اعراف و 41 سوره غافر) اما مرتبه عالی تر و برتر اخلاص مرتبه ای است که قرآن از آن به مقام مخلصین (به فتح لام) تعبیر کرده است. آنان کسانی هستند که از سوی خداوند خالص شده اند (مریم آیه 15 و نیز یوسف آیه 42 و حجر آیه 04).

 

گویا مقصود از مخلصین (به فتح لام) در اصطلاح و عرف قرآن، کسانی هستند که از آغاز آفرینش بر استقامت در فطرت و اعتدال آفرینش و خلقت آفریده شده اند و ادراکات درست، نفس های طاهر و قلب های سلیم دارند و به سبب پاکی و صفای فطرت و سلامت روان از همان آغاز دارای ویژگی اخلاص هستند و هر چند که وجود ایشان همانند دیگر وجودات و طبایع، آمیخته از فجور و تقواست و هر دو به غریزه و فطرت به ایشان الهام شده ولی آنان به عنایت و فضل الهی ساخته و پرداخته می شوند و به عنوان صنعت الهی خالص می شوند. (در قرآن درباره موسی آمده است: واصطنعتک لنفسی) آنان هر چه را که دیگران به وسیله جهاد و مبارزه با نفس و الهامات فجوری آن و تزکیه به دست می آورند با عنایت و توفیق الهی به دست آورده و خالص شده اند. آنان خالص شده خداوندی و دیگران خالص شده به تلاش و جهاد اکبر هستند.

 

در تعبیر قرآنی مخلصین (به فتح لام) پیامبران و امامانی هستند که مورد عنایت الهی بوده اند و برای رهبری و راهنمایی بشر ساخته و پرداخته شده اند.

 

آنان هر چند که از سوی خداوند خالص و مطهر شده اند (انعام آیه 78 و حج آیه 81) ولی این موجب نمی شود که دست از تلاش و مجاهدت بردارند. از آن جایی که معرفت ایشان به خدا بیش از همگان است و خدا را به صورتی می شناسند و توصیف می کنند که مورد پذیرش و تایید خداوندی است، به همین علت بیشتر از دیگران از خداوند خشیت داشته و به عبادت و پرستش وی بیشتر از دیگران اهتمام می ورزند و خود را به رنج می افکنند. به گونه ای که پیامبر اکرم(ص) دو سوم و یا نصف و یا یک سوم از شب را به عبادت مشغول می شود. وقتی انسان، حق را به خوبی شناخت، عظمت وی در چشم او نمودار می گردد و به همان اندازه خود را فقیر و حقیر می یابد و به بندگی خدا اهتمام می ورزد. این گونه است که مخلصان که همان پیامبران و امامان باشند، در عبادات بر همه خلق پیشی می گیرند و در این راه از جان مایه می گذارند.

 

 

 

ویژگی مخلصان در قرآن

 

مخلصان کسانی هستند که خداوند تعالی آنان را برای خود خالص کرده است (صافات آیات 04 و 47 و 812 و 016 و نیز مریم آیه 15 و یوسف آیه 42 و حجر آیه 04 و ص آیه 38)

 

در شماری از آیات، انسان هایی با عنوان مخلصین به صیغه مفعول (فتح لام) یاد شده، یعنی انسان هایی که خداوند آنان را پاک و خالص کرده است: انا اخلصناهم بخالصه ذکری الدار (ص آیه 46)

 

درباره هدف از برگزیدن مخلصان باید گفت: لازم است خداوند همواره در میان انسان ها، افرادی را برانگیزاند که اخلاص کامل داشته باشند و دارای نفوس پاک، قلوب طاهر و فطرت مستقیم توحیدی باشند تا توحید را در جامعه بشری حفظ کرده و حجت الهی بر زمین و نمونه ها و سرمشق های جوامع بشری باشند (المیزان ج 11 ص 173).

 

در قرآن برای مخلصین 5 ویژگی مهم بر شمرده اند که عبارتند از نجات از نابودی دنیایی و عذاب آخرتی (صافات آیات 73 و 74 و نیز آیات 127 و 128)، عصمت که علم و دانشی خاص است که آنان را از هرگونه زشتی بازداشته و از خطا در دریافت وحی و حفظ و بیان آن محفوظ می دارد. (یوسف آیه 24) ایمنی و رهایی از اغوای ابلیس (حجر آیه 39 و 40 و نیز ص آیات 82 و 83) مقام و ستایش شایسته خداوند، به این معنا که تنها آنان می توانند خداوند را توصیف کنند و ستایش نمایند. (صافات آیات 159 و 160) و نیز برخورداری از رزق معلوم که رزقی خاص و برتر و بالاتر است (صافات آیه 39 و 41) برای آگاهی بیشتر می توانید به کتاب ارزشمند المیزان ج 11 ص 173 و نیز ج 17 ص 185 و ص 135 و 136 و ج 12 ص 162 تا 165 مراجعه نمائید.

 

http://bashgah.net/pages-18184.html

 

 

http://azanemehdi.mahdiblog.com

 

 

 


نوشته شده در پنجشنبه ٢۸ بهمن ،۱۳۸٩ساعت ۱:٠٢ ‎ب.ظ توسط ن.غ| نظرات ()
طبقه بندی:  

منظور از "عبادت‌" در آیة "و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون‌" چیست‌؟
 
 
 
مراد از "عبادت‌" "معرفت‌" است‌؛ و چون "عبادت‌" لازم "معرفت‌" است‌، تعبیر به "عبادت‌" آمده است‌.
کمال معرفت الهی‌، بدون تسلیم‌، فرمان برداری‌، خضوع‌، خشوع‌، بندگی و عبادت‌، میسر نیست‌؛ به تعبیر دیگر، شناخت خدا از طریق خود او امکان‌پذیر است‌؛ و خداوند، معرفت خودش را به کسی عنایت می‌کند که تسلیم به او شده باشد، و تنها او را بپرستد، و از او فرمان برد.
لذا، عبادت‌، از آن روی هدفی از آفرینش می‌شود که راه رسیدن به معرفت و شناخت او است‌.

البته‌، برعکس اصل فوق نیز صادق است‌؛ و آن این که "عبادت‌ِ" خدا، جز با شناخت او صورت نمی‌پذیرد؛ زیرا عبادت‌، که نوعی تقرب و نزدیکی به خدا است‌، بدون شناخت میسر نیست‌؛ به همین جهت است که معرفت خداوند هدفی از هدف‌های خلق است‌.
بنابراین‌، عبادت و معرفت‌، لازم و ملزوم یک دیگرند.
امام حسین‌می‌فرماید:"خدای عزوجل بندگان را نیافرید مگر برای آن که او را بشناسند، و چون شناختند به عبادت و بندگی او بپردازند، و چون بندة او شدند با این عبادت از عبادت جز او بی نیاز شوند."( تفسیر نورالثقلین‌، الحویزی العروسی‌، ج 7، ص 147، مؤسسه التاریخ العربی / ر. ک‌:تفسیر هدایت‌، سید محمدتقی مدرسی‌، ج 14، ص 71 ـ 73، آستان قدس رضوی‌، تفسیر لاهیجی‌، لاهیجی‌، ج 4، ص 270، انتشارات علمی‌. )
 
 
 
 

نوشته شده در شنبه ٢۳ بهمن ،۱۳۸٩ساعت ٥:۱٠ ‎ب.ظ توسط ن.غ| نظرات ()
طبقه بندی:  

بسمه تعالی

منظور از حکمت عملی و نظری و عقل عملی و نظری چیست؟


...................

به عبارت روشن‏تر حکمت عملی عبارت است از پی بردن به چیزهایی که در تصرف و قملرو عمل و توانایی بشر باشد. مانند: عدل، ظلم، تدبیرات، سیاسات، صناعات، عبادات و...
حکمت نظری عبارت است از آشنایی به چیزهایی که از تصرف قلمرو عمل و قدرت بشر خارج است و در آن‏ها هیچ تأثیری ندارد مانند علم به وجود باریتعالی و فرشته.(1)
عقل عملی: اموری را ادراک می‏کند که مربوط به چگونگی عمل انسان است، مانند این که می‏گوییم: "توکل به خدا نیکو است" و "صبر و پایداری پسندیده است"، "نماز واجب است" قیام به عبادت در شب مستحب است و...
عقل نظری: عبارت است از تعقل اموری که هدف، علم به آن‏ها است و تعلق به عمل ندارد مانند علم به موجودیت خالق و وحدانیت او و این که صفات او عین ذات او می‏باشد.(2).............................

http://andisheqom.com/Files/faq.php?...=656&urlId=402


 

 

 

 


نوشته شده در شنبه ٢۳ بهمن ،۱۳۸٩ساعت ٥:٠۸ ‎ب.ظ توسط ن.غ| نظرات ()
طبقه بندی:  

 

اللهم عجل لولیک الفرج

 

عید بقر و عیدالزهرا ء (س) مبارک باد

*** بر قامت دلربای مهدی (ع) صلوات ***

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
ستاره ها از : http://www.askquran.ir/showthread.php?t=22416&p=409442


۹ ربیع الاول
عید بقر و عیدالزهرا ء (س) مبارک بادhttp://yahazratemahdi.blogfa.com


خدایا به فرق شکافته ی امیرالمومنین علی علیه السلام قسمت می دهیم باقی مانده ی غیبت ولیت را به پهلوی شکسته ی مادرش فاطمه ی زهرا سلام الله علیها ببخشا .

http://www.askquran.ir/showthread.php?t=16694&p=409513

اللهم عجل لولیک الفرج اللهم عجل لولیک الفرج اللهم عجل لولیک الفرج

نوشته شده در شنبه ٢۳ بهمن ،۱۳۸٩ساعت ٥:٠٧ ‎ب.ظ توسط ن.غ| نظرات ()
طبقه بندی:  


چهل حدیث از امام حسن عسکری (ع)  

 

قالَ الاِْمامُ الْعَسْکَرى(علیه السلام):


1- پرهیز از جدال و شوخى
«لا تُمارِ فَیَذْهَبَ بَهاؤُکَ وَ لا تُمازِحْ فَیُجْتَرَأَ عَلَیْکَ.»:
جدال مکن که ارزشت مىرود و شوخى مکن که بر تو دلیر شوند.

2- تواضع در نشستن
«مَنْ رَضِىَ بِدُونِ الشَّرَفِ مِنَ الَْمجْلِسِ لَمْ یَزَلِ اللّهُ وَ مَلائِکَتُهُ یُصَلُّونَ عَلَیْهِ حَتّى یَقُومَ.»:
هر که به پایین نشستن در مجلس خشنود باشد، پیوسته خدا و فرشته ها بر او رحمت فرستند تا برخیزد.

 

..........................

http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=notepad&id=47

شهادت حضرت امام حسن عسگری ع تسلیت باد

 

گوگل

 

 


نوشته شده در شنبه ٢۳ بهمن ،۱۳۸٩ساعت ٥:٠۳ ‎ب.ظ توسط ن.غ| نظرات ()
طبقه بندی:  

دانستنی های قرآن

در       http://www.askquran.ir/showthread.php?t=976

....................................

 

نام های پیامبران درقرآن1
1. آدم؛ این کلمه عبری و غیر منصرف است و به معنای خاک سرخ می¬باشد. اصل آن «آدام» بوده که برای تعریب الف وسط آن حذف شده است. 25 بار در قرآن تکرار شده است. وی نخستین انسان از نسل کنونی است؛‌ از این روی او را ابوالبشر می¬نامند و نخستین پیغمبر است.
2. ادریس؛ این کلمه غیر عربی است؛ از این روی غیر منصرف می¬باشد. دو بار در قرآن آمده است. میان شیث (جانشین آدم) و او چهار نسل فاصله است.
3. نوح؛ این کلمه عربی است. چون بسیار گریه می¬کرده به او نوح گفته¬اند. 43 بار در قرآن تکرار شده است. عمرش از همه پیامبران بیش¬تر بوده و دوران نبوت او 950 سال بوده است؛ از این روی به او شیخ الانبیا لقب داده¬اند.
.............................

نوشته شده در شنبه ٢۳ بهمن ،۱۳۸٩ساعت ٥:٠۱ ‎ب.ظ توسط ن.غ| نظرات ()
طبقه بندی:  

فضیلت و خواص سوره مبارکه حشر

 

 

پنجاه و نهمین سوره قران کریم است که در مدینه منوره نازل شده و ۲۴ آیه دارد.
از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وآله وسلم روایت شده است: هر کس سوره حشر را قرائت کند بهشت و جهنم و عرش و کرسی و حجاب های آن و آسمان های هفتگانه و زمین های هفتگانه و هوا و بادها و پرندگان و درختان و کوهها و خورشید و ماه و فرشتگان، همگی بر او درود و صلوات می فرستند و برای او طلب مغفرت و امرزش می کنند و اگر همان روز یا شب قرائت سوره حشر، از دنیا برود شهید محسوب می شود. (۱)

در سخنی از امام صادق علیه السلام آمده است:
هر کس در عصرها سوره الرحمن و حشر را قرائت نماید خداون فرشته ای را با شمشیر برهنه مأمور می کند تا صبح از او مراقبت نماید.(۲)
در روایت دیگری از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم روایت شده: هر کس سوره حشر را قرائت نماید عضو حزب الله است که رستگارانند. (۳)
انس بن مالک از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم روایت کرده است که به مردی فرمود: هر گاه می خواهی به رختخواب بروی سوره حشر را قرائت کن و اگر مردی شهید محسوب می شوی. (۴)
اسم اعظم خداوند اسمی است که با دستیابی به آن بسیاری از مشکلات مادی و معنوی را حل کرده و به بسیاری از مقامات می توان دست یافت. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند: اسم اعظم خدا در شش آیه آخر سوره حشر است.(۵)
و نیز فرمودند هر کس آیات آخر سوره حشر را در شب و روز بخواند و در آن روز یا همان شب بمیرد بهشت بر اوواجب می شود. (۶)
آثار و برکات سوره
۱)شفای بیمار
هرگاه این سوره را با خلوص بر بیمار بخوانند انشاءالله شفابخش است. در روایتی از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وآله وسلم آمده است: هنگام قرائت سه ایه آخر سوره حشر دست را بر سر بگذارید و آیات را قرائت نمایید که این دستور جبرییل است از جانب خداوند . و این عمل شفای همه بیماری هاست به جز مرگ.(۷)ص۳۰۸
۲) حفظ و امان
امنیت یابی و آسایش از خواص قرائت و کتابت این سوره عظیم الشأن است . پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم در این باره فرمودند: هر کس سوره حشر را در شب جمعه قرائت نماید تا صبح از انواع بلاها در امان خواهد بود.(۸)
۳)تقویت حافظه و هوش
امام صادق علیه السلام در روایتی فرمودند: هر کس سوره حشر را بنویسد و با آب پاک بشوید و بیاشامد حافظه ای قوی و هوشی سزشار نصیب او خواهد شد. (۹)
۴)بخشش گناهان
از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم روایت شده است: هر کس سه ایه پایانی سوره حشر را قرائت کند گناهان گذشته و آینده اش بخشیده خواهد شد. (۱۰)
۵)جهت ورم پا
امام محمد باقر علیه السلام خطاب به جابر فرمودند: وقتی جایی از پایت ورم کرد برای آن آیه آخر سوره حشر را سه مرتبه بخوان که به اذن الله آن درد و ورم خوب خواهد شد.(۱۱)
۶)جهت درمان سردرد
حضرت علی علیه السلام آیه های آخر سوره حشر را مایه درمان سردرد دانسته اند.(۱۲)
___________
پی نوشت:
(۱)ثواب الاعمال، ص۱۱۷
(۲)مجمع البیان، ج۹، ص۴۲۳
(۳)تفسیرالبرهان، ج۵، ص۳۳۱
(۴) الدر المنثور، ج۶، ص۱۸۷
(۵)کنزالعمال, ج۵، ص۱۹۴
(۶) الدر المنثور، ج۶، ص۱۸۷
(۷)بحارالانوار، ج۸۹،
(۸) تفسیرالبرهان، ج۵، ص۳۳۱
(۹)همان
(۱۰)مجمع البیان، ج۹، ص۴۳۹
(۱۱)وسائل الشیعه، ج۲، ص۴۲۴
(۱۲)بحارالانوار، ج۸۹، ص ۳۰۸
منبع:«قرآن درمانی روحی و جسمی، محسن آشتیانی، سید محسن موسوی»

group.montazeran@gmail.com

http://soz-eshgh.blogfa.com

http://www.pic3nter.com/dl/Nature/a/Larje/Digital_photography_007.jpg

گوگل

 

http://mahan-pic.persiangig.com/image/MaNzareH/Tabiat002.JPG

گوگل

 

 


نوشته شده در یکشنبه ۱٧ بهمن ،۱۳۸٩ساعت ٧:۱٠ ‎ب.ظ توسط ن.غ| نظرات ()
طبقه بندی:  

بزرگترین مانع در شناخت قرآن

 

قرآن
از آنجا که در قرآن ، معجزه جاودانه الهی ، همه چیز نشان از بی نهایت دارد و حد و مرزی برای معانی آن وجود ندارد ،( تفسیر صافی ، ج 1 ، ص 59)می‌توان نتیجه گرفت که راه درست فهمیدن قرآن ، تحلیل ذهنی آدمی نسبت به آیات آن نیست و معیارها و مقیاس های اعتباری و قراردادی بشر در برابر این دریای بی انتها از ارزش و اعتبار چندانی برخوردار نخواهد بود.
................................

"ظلم"، بزرگترین مانع برای فهم قرآن

از دیدگاه قرآن تنها مانع فهم شایسته و به حق قرآن،  "ظلم"، با توجه به معانی و مصادیق گسترده آن می باشد ، و بر طبق آیه 82 سوره اسرا ، تنها ظالمان هستند که از هدایت و رحمت و فهم درست قرآن محرومند .

از بهترین آیاتی که در فهم قرآن به روشنی سخن می‌گوید آیه ؛ « وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِینَ وَلاَ یَزِیدُ الظَّالِمِینَ إَلاَّ خَسَارًا ؛  و ما از قرآن آنچه را فرو می‌فرستیم شفای دل و رحمت الهی برای اهل ایمان است و ستمگران را جز زیان چیزی نمی‌افزاید . » (اسراء/ 82)، می باشد .

 

.....................................

افرادی می توانند از فهم قرآن و هدایت شایسته قرآنی به زیبایی استفاده کنند که از ظلم به دور بوده  و در عین سلامتی و امنیت کامل برخوردار هستند ؛" آنان که ایمان آورده و ایمان خویش را با ستم نپوشاندند ، به امنیت و آرامش دست یافته و آنان هدایت شدگانند
قرآن

مؤمنان نیز از ستم به دور نمی باشند!

از سوی دیگر این گونه نیست که چون کسی ایمان آورد ، دیگر از ظلم بدور است و از درک کامل حقایق و فهم درست همه آیات الهی بهره مند است ، بلکه هر اندازه ایمان خویش را با ظلم قرین نکرده باشد از فهم به حق آیات قرآن سود می‌برد و هر اندازه که از ایمان و مراتب آن بهره کمتر دارد هم به ستم آلوده شده و هم در درک آیات الهی با بهره های نادرست ، قرین می‌گردد .

 

همه به یک اندازه از قرآن ، بهره نخواهند برد!

شخص با ایمان باید سعی کند که ایمان خود را به ستم نیالاید ؛ " آنان که ایمان آورده و ایمان خویش را به ظلمی نپوشاندند ..." (انعام/ 82)

این آیه به طور ضمنی اشاره به این دارد که ایمان با ظلم، با هر معنا و مصداق آن،( اصول کافی ، ج2 ، ص432) می‌تواند پوشیده شود و همه مومنان و مسلمانان به یک اندازه از قرآن بهره نمی‌برند ، زیرا همه در یک درجه از ایمان قرار ندارند .

 

........................

http://www.tebyan.net/religion_thoughts/articles/quranicarticles/2011/2/5/154329.html

 

 

 

 

 


نوشته شده در یکشنبه ۱٧ بهمن ،۱۳۸٩ساعت ۱٠:۳۸ ‎ق.ظ توسط ن.غ| نظرات ()
طبقه بندی:  

 از نشانه‏هاى برجسته‏ى اهل ایمان!!

ایمان و معنویت

 


 

 

یکی از سوره هایی که در خود درس های تازه و جذابی برای سعادت زندگی دنیا و آخرت را دارا می باشد ، سوره لقمان است . از صفاتی که در این سوره به طور محسوس مطرح شده است ، بیان صفتی زیبا به نام تواضع است که به آن سفارش شده و از نشانه های بندگان خوب خداوند معرفی شده است .

 


 

 

*محتواى سوره لقمان‏

مشهور و معروف میان مفسران این است که این سوره در مکه نازل شده گر چه بعضى مانند شیخ طوسى در تبیان، اندکى از آیات این سوره را مانند آیه چهارم که سخن از نماز و زکات مى‏گوید ، و یا مانند فخر رازى که علاوه بر این آیه  ، آیه 27 را که از علم وسیع پروردگار بحث مى‏کند استثناء کرده‏اند ، ولى دلیل روشنى براى این استثناها وجود ندارد ، چرا که نماز و زکات (البته زکات به صورت کلى) در مکه نیز وجود داشته است ، و داستان شرح وسعت علم پروردگار نیز چیزى نیست که نشانه مدنى بودن باشد .

بنا بر این ، سوره لقمان به حکم مکى بودن مشتمل بر محتواى عمومى سوره‏هاى مکى است ، یعنى پیرامون عقاید اساسى اسلامى مخصوصاً " مبدء" و " معاد" و همچنین " نبوت" بحث مى‏کند .

به طور کلى محتواى این سوره در پنج بخش خلاصه مى‏شود :

بخش اول : بعد از ذکر حروف مقطعه اشاره به عظمت قرآن و هدایت و رحمت بودن آن براى مؤمنانى که واجد صفات ویژه هستند مى‏کند ، و در نقطه مقابل ، سخن از کسانى مى‏گوید که در برابر این آیات آن چنان سرسختى و لجاجت نشان مى‏دهند که گویى گوش هایشان کر است ، علاوه بر این سعى دارند با ایجاد سرگرمی هاى ناسالم دیگران را نیز از قرآن منحرف نمایند .

بخش دوم : از نشانه‏هاى خدا در آفرینش آسمان و بر پا داشتن آن بدون هیچگونه ستون ، و آفرینش کوه‏ها در زمین ، و جنبندگان مختلف ، و نزول باران و پرورش گیاهان سخن مى‏گوید .

بخش سوم : به همین مناسبت قسمتى از سخنان حکمت آمیز لقمان ،  آن مرد الهى را به هنگام اندرز فرزندش نقل مى‏کند که از توحید و مبارزه با شرک شروع شده ، و با توصیه به نیکى کردن به پدر و مادر، و نماز ، و امر به معروف و نهى از منکر ، و شکیبایى در برابر حوادث سخت ، خوشرویى با مردم ، تواضع و فروتنى و اعتدال در امور پایان مى‏یابد .

در بخش چهارم : بار دیگر به دلائل توحید باز مى‏گردد ، و سخن از تسخیر آسمان و زمین و نعمتهاى وافر پروردگار و نکوهش از منطق بت‏پرستانى که تنها بر اساس تقلید از نیاکان در این وادى گمراهى افتادند ، سخن مى‏گوید ، و از آنها بر مسأله خالقیت پروردگار که پایه عبودیت او است ، اقرار مى‏گیرد .

و نیز از علم گسترده و بى پایان خداوند ، با ذکر مثال روشنى پرده بر مى‏دارد ، و در همین رابطه علاوه بر ذکر آیات آفاقى، از توحید فطرى که تجلیَّش به هنگام گرفتار شدن در میان امواج بلا است به طرز جالبى بحث مى‏کند .

بخش پنجم : اشاره کوتاه و تکان دهنده‏اى به مسأله معاد و زندگى پس از مرگ دارد و به انسان هشدار مى‏دهد که مغرور به زندگى این دنیا نشود وتنها به فکر سراى جاویدان باشد .

این مطلب را با ذکر گوشه‏اى از علم غیب پروردگار ، که از همه چیز در ارتباط با انسان از جمله لحظه مرگ او و حتى جنینى که در شکم مادر است آگاه است ، تکمیل کرده و سوره را پایان مى‏دهد .

« هر کس با تکبّر در زمین راه رود ، زمین و هر موجودى که زیر آن و روى آن است ، او را لعنت مى‏کنند. » (تفسیر نور الثقلین)

وجه تسمیه نام گذاری سوره لقمان

روشن است نامگذارى این سوره به سوره لقمان به خاطر همان بحث قابل ملاحظه و پر مغزى است که از اندرزهاى لقمان در این سوره آمده ، و تنها سوره‏اى است که از این مرد حکیم سخن مى‏گوید .

 

* از نشانه‏هاى برجسته‏ى اهل ایمان!!

ایمان

« وَ لا تُصَعِّرْ خَدَّکَ لِلنَّاسِ وَ لا تَمْشِ فِی الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ کُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ ؛  و روى خود را از مردم (به تکبّر) بر مگردان، و در زمین مغرورانه راه مرو، زیرا خداوند هیچ متکبّر فخر فروشى را دوست ندارد. »(لقمان 18)

« تصعیر» ؛ نوعى بیمارى است که شتر به آن گرفتار مى‏شود و گردنش کج مى‏شود . لقمان به فرزندش مى‏گوید: تو بر اساس تکبّر مثل شترِ بیمار، گردنت را با مردم کج نکن .

 « مرح» ؛ به معناى شادى زیاد است که در اثر مال و مقام به دست مى‏آید.

 «مختال» ؛ به کسى گویند که بر اساس خیال و توهّم خود را برتر مى‏داند ، و « فخور» به معناى فخرفروش می باشد .

تکبّر، هم توهین به مردم است، هم زمینه ساز رشد کدورت‏هاى جدید و هم تحریک کننده‏ى کینه‏هاى درونى قدیم .

در حدیث مى‏خوانیم : « هر کس با تکبّر در زمین راه رود ، زمین و هر موجودى که زیر آن و روى آن است ، او را لعنت مى‏کنند. » (تفسیر نور الثقلین)

 

پیام‏های آیه :

1ـ با مردم ، چه مسلمان و چه غیر مسلمان ، با خوشرویى رفتار کنیم : «لا تُصَعِّرْ خَدَّکَ لِلنَّاسِ»

 2ـ تکبّر ممنوع است ، حتّى در راه رفتن : «لا تَمْشِ فِی الْأَرْضِ مَرَحاً»

3ـ از عامل خشنودى خداوند براى تشویق و از ناخشنودى او براى ترک زشتى‏ها و گناهان استفاده کنیم : «إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ»

4ـ به موهومات ، خیالات و بلندپروازى‏ها ، خود را گرفتار نسازیم : «مُخْتالٍ»

5ـ بر مردم فخر فروشى نکنیم : «إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ کُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ»

 

تواضع‏ ، اولین نشانه بندگان خوب خدا !

در این آیه لقمان به فرزندش مى‏گوید: در زمین متکبرانه راه نرو ؛ « لا تَمْشِ فِی الْأَرْضِ مَرَحاً » و در سوره‏ى فرقان ، اوّلین نشانه‏ى بندگان خوب خدا ، حرکت متواضعانه‏ى آنهاست : «وَ عِبادُ الرَّحْمنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً» (فرقان، 63)

یکى از اسرار نماز که در سجده‏ى آن بلندترین نقطه بدن را (حد اقل در هر شبانه روز 34 مرتبه در هفده رکعت نماز واجب) روى خاک مى‏گزاریم ، دورى از تکبّر ، غرور و تواضع در برابر خداوند است .

گرچه تواضع در برابر تمام انسان‏ها لازم است ، امّا در برابر والدین، استاد و مؤمنان لازم‏تر است .

به عبارتی طبق فرمایشات دین ، تواضع در برابر مؤمنان، از نشانه‏هاى برجسته‏ى اهل ایمان است : «أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ» (مائده، 54) بر خلاف تقاضاى متکبّران که پیشنهاد دور کردن فقرا را از انبیا داشتند ، آن بزرگواران مى‏فرمودند : ما هرگز آنان را طرد نمى‏کنیم : « وَ ما أَنَا بِطارِدِ الَّذِینَ آمَنُوا » (هود، 29)

انسانِ ضعیف و ناتوانى که از خاک و نطفه آفریده شده ، و در آینده نیز مردارى بیش نخواهد بود، چرا تکبّر مى‏کند؟!

مگر علم محدود او با فراموشى آسیب‏پذیر نیست ؟! مگر زیبایى ، قدرت ، شهرت و ثروت او ، زوال‏پذیر نیست ؟!

مگر بیمارى ، فقر و مرگ را در جامعه ندیده است؟! مگر توانایى‏هاى او نابود شدنى نیست ؟! پس براى چه تکبّر مى‏کند ؟! قرآن مى‏فرماید : متکبّرانه راه نروید که زمین سوراخ نمى‏شود ، گردن‏کشى نکنید که از کوه‏ها بلندتر نمى‏شوید : «وَ لا تَمْشِ فِی الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّکَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَ لَنْ تَبْلُغَ الْجِبالَ طُولًا»  (اسراء، 38)

شخص اوّل آفرینش که پیامبر اکرم (صلى اللَّه علیه و آله) است، آن گونه مى‏نشست که هیچ امتیازى بر دیگران نداشت و افرادى که وارد مجلس مى‏شدند و حضرت را نمى‏شناختند، مى‏پرسیدند: کدام یک از شما پیامبر است؟ « ایکم رسول الله» 

نمونه‏هایى از تواضع اولیاى الهى

عصر ایمان

1ـ شخص اوّل آفرینش که پیامبر اکرم (صلى اللَّه علیه و آله) است، آن گونه مى‏نشست که هیچ امتیازى بر دیگران نداشت و افرادى که وارد مجلس مى‏شدند و حضرت را نمى‏شناختند ، مى‏پرسیدند:

کدام یک از شما پیامبر است؟ « ایکم رسول الله»  (بحار، ج 47، ص 47)

2ـ در سفرى که براى تهیه غذا هر کس کارى را به عهده گرفت، پیامبر نیز کارى را به عهده گرفت و فرمود: جمع کردن هیزم با من. (بحار، ج 47، سیره پیامبر)

3ـ همین که پیامبر اکرم (صلى اللَّه علیه و آله) دیدند براى نشستنِ بعضى فرش نیست ، عباى خود را دادند تا چند نفرى روى عباى حضرت بنشینند . (بحار، ج 16، ص 235)

پوشیدن لباس ساده، سوار شدن بر الاغ برهنه ، شیر دوشیدن، هم‏نشینى با بردگان ، سلام کردن به اطفال ، وصله کردن کفش و لباس ، پذیرفتن دعوت مردم ، جارو کردن منزل ، دست دادن به تمام افراد و سبک نشمردن غذا از سیره‏هاى حضرت بود . (بحار، ج 16، ص 155 و بحار، ج 73، ص 208)

4ـ برخى شیعیان خواستند به احترام امام صادق علیه السلام حمّام را خلوت و به اصطلاح قُرق کنند، حضرت اجازه نداد و فرمود: « لا حاجة لى فى ذلک المؤمن اخف من ذلک ؛ نیازى به این کار نیست، زندگى مؤمن ساده‏تر از این تشریفات است .» (بحار، ج 47، ص 47)

5 ـ هر چه اصرار کردند که سفره‏ى امام رضا (علیه السلام) از سفره غلامان جدا باشد، آن حضرت نپذیرفت .

6ـ شخصى در حمّام ، امام رضا (علیه السلام) را نشناخت و از او خواست تا او را کیسه بکشد ، حضرت بدون معرّفى خود و با کمال وقار تقاضاى او را قبول کرد . همین که آن شخص حضرت را شناخت ، شروع به عذرخواهى کرد وحضرت نیز او را دلدارى دادند .  (بحار، ج 49، ص 99)

 

نشانه هایی از تواضع

از نشانه‏هاى تواضع ، پذیرفتن پیشنهاد و انتقاد دیگران و نشستن در پایین‏تر از جایى است که در شأن اوست .

http://www.tebyan.net/religion_thoughts/articles/quranicarticles/2011/2/6/154429.html

 

 

 


نوشته شده در یکشنبه ۱٧ بهمن ،۱۳۸٩ساعت ۱٠:۳٤ ‎ق.ظ توسط ن.غ| نظرات ()
طبقه بندی:  

وحی شیطانی

شیطان

در این نوشتار کوشش می‌شود تا به چند پرسش و مساله درباره ویژگی‌های وحی و نیز خصوصیات وحی شیطانی ؛ هم چنین وحی و القای شیطانی به پیامبران ؛ و نیز اهداف وحی شیطانی چون مجادله و زخرف القول و آزمون که در آیانی چون انعام 121 و 112 و سوره حج 53 آمده است، مطرح و تبیین و تحلیل شود.

 به سخنی دیگر، قرآن درباره وحی شیاطین و ویژگی‌های آن و نیز بازشناسایی آن از وحی و القاءات الهی، مطالبی را بیان می‌دارد که در این نوشتار کوشش می‌شود تا در حد ظرفیت‌های فردی و نوشتاری، این ویژگی‌ها شناسایی و تبیین و تحلیل گردد.

ماهیت وحی جز به شناخت ویژگی‌ها ، مولفه ها و آثارآن امکان پذیر نیست. قرآن به عنوان کتاب و حیانی، خود به ویژگی‌ها آن در آیات مختلف و متعددی اشاره دارد. یکی از ویژگی‌های که قرآن برای وحی بر می‌شمرد، امکان تحقق و القای وحی برای ابلیس و شیاطین است. به این معنا که جنیان نیز می‌توانند وحی را القا کنند .

..............................

ویژگی وحی شیطانی

« و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم( انعام ، 121) ؛ شیطان‌ها به دوستان و اولیای خود وحی می‌کنند تا با شما مجادله کنند».

.........................

هدف دیگری که قرآن برای وحی شیطانی بر می‌شمرد، زخرف القول است، به معنای گفتاری که زیبا و موجه شده باشد.(انعام 112)

.........................

نتیجه گیری :

در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت ؛ طبق آیات قرآن ،امکان تحقق و و القای وحی برای ابلیس وشیاطین (جنیان)نیز  وجود دارد .

نکته ی دیگر آنکه باید دانست عملیات وحی ، یک رابطه دوسویه بوده ، به طوری که برای یک القای درست وبدون نقص ،  لوازمی وجود دارد که مهمترین آنها ؛ وجود سنخیت ومشابهت ما بین دو طرفه وحی می باشد .

نکته ای که باید به آن توجه شود آن است که ؛آدمی باید بتواند وحی الهی را از وحی و القای شیطانی تمایز دهد و این مهمّ صورت نمی گیرد جز به وسیله ی شناخت نشانه های وحی شیطانی !

از نشانه های وحی شیطانی ؛ ایجاد مجادله واختلاف ،زخرف القول می باشد که اگر چنین حالاتی در القایی دیده شود ، باید مطمئن بود که این وحی ، الهی نبوده و قطعاً شیطانی می باشد  .

http://www.tebyan.net/religion_thoughts/articles/quranicarticles/2011/2/9/153821.html

 

 


نوشته شده در یکشنبه ۱٧ بهمن ،۱۳۸٩ساعت ۱٠:٠٤ ‎ق.ظ توسط ن.غ| نظرات ()
طبقه بندی:  

کاربرد حروف مقطعه قرآن چیست؟

قرآن

برخی از سوره ها باحروفی آغاز می شود که چون ناپیوسته قرائت می شود، به حروف مقطعه نام گذاری شده است. تبیین این حروف از آغاز تاریخ تفسیرتاکنون همواره توجه مفسران و قرآن پژوهان را به خود معطوف داشته و در تحلیل آن دو راه پیموده اند:

1 - برخی این حروف را راز و رمزی میان خدا و رسول اکرم (ص) دانسته، از این رو آن را غیر قابل تفسیرمی دانند

2 - گروه دیگری (که بیشتر آنها مفسران و قرآن شناسان هستند) برآنند که این حروف مانند سایر آیات اگر چه معرفت کنه آن میسور نیست، لیکن تفسیر پذیر است.(1)

..........................

برخی از ویژگی های حروف مقطعه عبارت است از :

1 - حروف مقطعه از مختصات قرآن است و در سایر کتاب های آسمانی مانند تورات و انجیل سابقه ندارد.

2 - این حروف اختصاص به سوره های مکی یا مدنی ندارد، زیرا در 27 سوره مکی و در دو سوره مدنی آمده است.

3 - حروف مقطعه اوایل سوره ها ، برخی یک حرفی است ، مانند : "ن" و "ق" و برخی دو حرفی مانند : "طس" ، "یس" ، "طه" و "حم" و برخی سه حرفی، مانند : "الم"، "الر" و "طسم" و برخی چهار حرفی مانند : "المص" و برخی پنج حرفی، مانند: "کهیعص" و "حم عسق".

4 - برخی از این حروف اصلا تکرار نشده است، مانند "ن" و "ق" ؛ بعضی دوبار تکرار شده ، مانند "ص" که در سوره "ص" به طور مستقل ذکر شده و در سوره اعراف جزو "المص" قرار گرفته ؛ برخی از آنها شش بار تکرار شده، مانند "الم" و بعضی از آنها هفت بار تکرار شده، مانند "حم" و آن سوره های هفتگانه به "حوا میم سبعه" موسوم است.

5 - حروف مقطعه پس از حذف مکررات آن ها چهارده حرف است.(2)

6 - در 29 سوره ای که حروف مقطعه دارد، در آغاز یا متن آنها سخنی از وحی، نبوت و قرآن است و این یک مطلب مشترک بین این سوره ها می باشد.

قرآن

7

 

- بین حروف مقطعه هر سوره با محتوای آن سوره ارتباط خاصی است. بر این اساس ، همه سوره هایی که با حروف مقطعه همگون آغاز می شود، در خطوط کلی مضامین نیز همگون است. اما این که حروف مقطعه بر چه معنا و مفهومی دلالت دارد، آرا و احتمال های گوناگون ابراز شده که برخی از آنها عبارت است از : (3)

أ) حروف مقطعه از متشابهاتی است که علم آن مخصوص خدا است و درک آن میسور غیر خدا نیست.

ب) حروف مقطعه هر سوره نام همان سوره است، چنان که سوره های "یس" و "طه" و "ص" و "ق" هر کدام به نام حروف مقطعه خود نام گذاری شده اند.

پ) حروف مقطعه نام های قرآن کریم است.

 

..................................

 

http://www.tebyan.net/Religion_Thoughts/Articles/QuranicArticles/2009/11/14/107383.html

 

 

 


نوشته شده در شنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٩ساعت ۱۱:٠٥ ‎ق.ظ توسط ن.غ| نظرات ()
طبقه بندی:  

حواریون حضرت عیسی ع کیستند؟

حواریون عیسی دوستان و شاگردان خاصّ حضرتش بودند که به وی از صمیم دل ایمان آورده بودند و آیین او را پس از غیبت مسیح در جهان انتشار دادند و آنها دوازده نفرند و اسامی ایشان به قرار زیر است:.

1 . شمعون پطرس؛ 2 . اندریاس برادروى؛ 3 . یعقوب؛ 4 . یوحنا برادروى؛ 5 . فیلسیبوس؛ 6 . برتونما؛ 7 . لوقا؛ 8 . متی که گاه به او لاوی نیز می گویند؛ 9 . شمعون غیور؛ 10 . لیبوس که گاهی به او یهودا گفته می شود؛ 11 . یعقوب صغیر النیوس؛ 12 . یهودای اسخریوطى.

.................

قرآن حواریون عیسی را چنین معرفی می کند:.

1 . آنان یاران خدا بودند هنگامی که مسیح، بنی اسرائیل را به آیین خود دعوت نمود و معجزات خود را برای آنها شمرد و اعلام کرد که من تصدیق کننده تورات و در عین حال حلال کننده برخی از حرام ها می باشم، در این هنگام احساس کرد اکثریت بنی اسرائیل در فکر کفر و انکار و اعراض از رسالت وی می باشند، لذا برای این که یاران خود را از دیگران تمیز دهد ندای خود را بلند کرد و گفت:.

(... مَنْ أَنْصارِی إِلَی اللّهِ قَالَ الْحَوارِیُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللّهِ امَنَّا بِاللّهِ وَاشْهَدْ بِأَنّا مُسْلِمُونَ؛(4).

وقتی که حضرت عیسی از آنان احساس کفر و انکار نبوت نمود گفت: یاران من برای راهنمایی مردم به سوی خدا کیست! حواریون گفتند: ما یاران خداییم. به او ایمان داریم و گواه باش که ما در برابر او تسلیم هستیم).

در آیه مورد بحث هم، همین مطلب را از آنان نقل می کند. لطفاً به خود آیه و ترجمه آن در آغاز بحث مراجعه کنید.

........................................

خداوند متعال می فرماید:
«وَ الذَّینَ یَنقُضُونَ عَهدَ اللهِ مِن بَعدِ مِیثاقِهِ وَ یَقطَعُونَ ما أَمَرَ اللهِ بِهِ أَن یُوصَلَ وَ یُفسِدُونَ فِِی الأرضِ اُولِئکَ لَهُمُ اللَّهنَة وَ لَهُم سُوءُ الدّار». 19
«وآنان که پیمان خدا را پس از محکم کردنش می شکنند و پیوندهایی را که خداوند به برقراری آن دستور داده، قطع می نمایند و در زمین فساد می کنند، لعنت و بدی (مجازات) سرای آخرت برای آنان است».

19 . سوره ی رعد : آیه ی 25

 

.................................

ملاک سعادت وشقاوت از دیدگاه قرآن کریم8

 ملاک سعادت اخروی، ایمان و عمل صالح است و ملاک شقاوت اخروی، کفر و ...

آری آنکس که اعمال زشت اندوزد و گناه و خطایش بر او احاطه نماید اهل آتش خواهد بود و در آن جاویدان خواهد ماند، و (در مقابل) آنها که ایمان آورده عمل صالح پیشه ساختند، اینان (بحق) اهل بهشتند و در آن جاویدان و متنعم خواهند بود".10
از آیات فوق بخوبی روشن است که ملاک سعادت جاوید اخروی از دیدگاه قرآن چیست و در مقابل چه عواملی باعث شقاوت اخروی و دخول در آتش می شوند.

http://kalaam.persianblog.ir/post/51

 

.........................................

توبه نصوح یعنی چه ؟

  خداوند میفرماید: «یاایها الذین امنوا توبوا الی اللهِ توبةً نَصوحا...» ای کسانی که ایمان آوردهاید! به سوی خدا توبه کنید، توبهای خالص،....  «نصوح» به معنی خیرخواهی خالصانه است. لذا به عسل خالص، ناصح گفته میشود. و توبه نصوح باید خالص و محکم باشد. در حدیثی پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمودند: «توبه نصوح آن است که شخص توبه کننده به هیچ وجه بازگشت به گناه نکند، آن چنانکه شیر هرگز به پستان باز نمیگردد . این تعبیر لطیف بیانگر این است که توبه نصوح چنان انقلابی در انسان ایجاد میکند که راه بازگشت به گذشته را به کلی بر فرد خطاکار میبندد از آنچه بیان شد وجه تسمیه توبه نصوح نیز واضح میشود.

http://mosafer-karbala.persianblog.ir/tag/%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%87_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA

 

 

 

 


نوشته شده در چهارشنبه ۱۳ بهمن ،۱۳۸٩ساعت ۱:٠٠ ‎ب.ظ توسط ن.غ| نظرات ()
طبقه بندی:  

چند سوره حروف مقطعه دارند ؟

- در آغاز 29 سوره از سوره های قرآن، حروف مقطعه آمده است

........................

چرا به خدا شکور می گوییم ؟

- از این جهت که خدا فضیلت و کوشش و حرکت بشر را، حسن نیت و خلوص بشر را قدردانی می کند به خدا " شکور " گفته می شود.

........................

منظور از صبر و صلوه در آیه ۴۵ سوره بقره چیست ؟

سوره : البقرة    آیه : 45

متن عربی آیه : وَاسْتَعِینُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَکَبِیرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِینَ

ترجمه مشکینی
و (در کارهایتان) از صبر (روزه) و نماز یارى طلبید، و البته استعانت و نماز (هر دو) دشوار و گران است مگر بر فروتنان

http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=18395&AyeID=52&ltr2=1

صبر به روزه تفسیر شده در این تفسیر

 

.............................

منظور از محکمات و متشابهات در قرآن چیست ؟
هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ عَلَیْکَ الْکِتابَ مِنْهُ آیاتٌ مُحْکَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِیلِهِ وَ ما یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَ ما یَذَّکَّرُ إِلاَّ أُولُوا الْأَلْبابِ(آل عمران، 7)
او کسی است که بر تو این کتاب را نازل کرد. بخشی از آن آیات محکم هستند که اصل و اساس این کتاب را تشکیل می‏دهند. (و هر گونه ابهامی که در آیات دیگر باشد با مراجعه به این محکمات روشن می‏شود) و بخشی از آن آیات متشابه است (یعنی احتمالات مختلفی در نگاه اول در معنای آن است ولی با توجه به آیات محکم تفسیر آنها نیز روشن می‏شود) اما کسانی که در دلهایشان انحراف است به خاطر ایجاد فتنه (و گمراه کردن مردم) و به خاطر تفسیر (نادرست) به سراغ آیات متشابه می‏روند در حالی که تفسیر این آیات متشابه را جز خداوند و کسانی که در علم راسخ و استوارند نمی‏دانند (راسخان در علم) می‏گویند ما به آن ایمان داریم همه از طرف خداست (خواه محکم باشد یا متشابه همه از اوست) و جز خردمندان پند نگیرند.
توضیح :
در این آیه چند سؤال مطرح است:
سؤال اول:چرا در قرآن آیات متشابه به کار رفته است؟!
پاسخ:
اولاً وجود آیات متشابه زمینه فکر و تدبر و مقدمه نهضت علمی است‏
ثانیاً احساس رابطه و نیاز به رهبران آسمانی در این گونه پیچیدگیها به چشم می‏خورد. آری اگر همه درس آسان باشد شاگرد احساس نیاز به استاد نمی‏کند
ثالثاً متشابهات وسیله آزمایش مردم است. گروهی کژ اندیش از لابلای آنها به سراغ اهداف شوم خود می‏روند و گروهی به فرموده امام رضا(ع) با مراجعه به محکمات معنای صحیح را کشف می‏نمایند.
........................................
ملاک عزت و ذلت انسانها چیست  ؟
...
در این آیه به خوبی بیان شده که هم نعمت برای امتحان است و هم نقمت؛ ثانیاً نه نعمت نشانة عزت است و نه تنگ دستی نشانة ذلت.
با توجه به آیات و روایاتی که ذکر شد، اوّلاً نظر انسان نباید محدود به زندگی خاکی باشد؛ ثانیاً در بسیاری از پدیده ها و نعمت ها و نقمت هایی که وجود دارد، واقعیاتی درون آن‌ها است که ما بی خبریم و به همین خاطر تنها صورت ظاهری دنیا را می بینیم و بر آن حکم می‌کنیم. در واقع این تفاوت ها برای این است که معلوم شود انسان چگونه از امکانات خداداده بهره برداری می‌کند. بنابراین اگر تفاوت ها و نابرابری ها نبود، زمینة ابتلا و امتحان از میان می رفت و خبیث و طیّب از هم جدا نمی شد.
قرآن می‌فرماید:"لیمیز الله الخبیث من الطّیّب؛ (این ها همه) به خاطر آن است که خداوند (می‌خواهد) ناپاک را از پاک جدا سازد".[5]
از طرف دیگر خدا در اموال ثروتمندان، حقوقی [مانند خمس و زکات و سایر حقوق واجب شرعی] قرار داده که باید به نیازمندان کمک کنند:"و فی اموالهم حقّ للسّائل والمحروم؛ در اموال آن‌ها حقّی برای سائل و محروم است".[6]
انفال (8) آیة 37
[6] یس (36) آیة 47
..................................
کافر کیست و غیبت کردن درباره او چه حکمی دارد؟ کسی که منکر خدا و پیامبر و ضروری دین باشد کافر است و غیبت و عیب‏جویی از او حرام نیست
.............................
آنهابی که به استفاده از وسیله در پیشگاه خداوند متعال و توسل ایراد می گیرند باید بدانند :
اتفاقا خداوند متعال می فرماید بسوی خدا وسیله بجویید :
(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَابْتَغُواْ إِلَیهِ الْوَسِیلَةََ وَجَاهِدُواْ فِی سَبِیلِهِ لَعَلَّکُمْ
تُفْلِحُونَ.)(مائده:35)
................................
ادامه  دارد ..............

نوشته شده در چهارشنبه ۱۳ بهمن ،۱۳۸٩ساعت ۱٢:۱۸ ‎ب.ظ توسط ن.غ| نظرات ()
طبقه بندی:  

 

 ghalebun.blogfa.com/cat-3.aspx

عید بقر چه روزی است ؟

۹ ربیع الاول آغاز امامت حضرت امام عصر عج

 


نوشته شده در دوشنبه ۱۱ بهمن ،۱۳۸٩ساعت ۱۱:٤۳ ‎ق.ظ توسط ن.غ| نظرات ()
طبقه بندی:  

گوگل

 28 صفر و شهادت حضرت امام رضا ع تسلیت باد

 


نوشته شده در دوشنبه ۱۱ بهمن ،۱۳۸٩ساعت ۱۱:٤۱ ‎ق.ظ توسط ن.غ| نظرات ()
طبقه بندی:  

 

 

جنوب سودان، اسرائیلی دیگر . . . !؟
 

همه پرسی جدایی بخش جنوبی بزرگترین کشور اسلامی قاره آفریقا دیروز در حالی آغاز شد که نه تنها نتیجه این انتخاب برای مردم سودان بسیار مهم است بلکه همه نگاه های بین المللی به نتایج این همه پرسی جلب شده است .

 

 

 

 

http://hozoor89.blogfa.com

 

بیش از 85 درصد از منابع نفت در مناطق جنوبی قرار گرفته است.

اینترنت

 

اهداف پنهان آمریکا و رژیم صهیونیستی از 'طرح سودان جدید'
تهران - امریکا با فشار لابی صهیونیستی در کنگره این کشور اقدام به تهیه طرحی کرد به نام ' طرح سودان جدید' که هدف اصلی آن از بین بردن هویت اسلامی سودان به ویژه بخش شمالی آن بود.
.................
جنوب سودان که 9 میلیون نفر جمعیت و 700 هزار کیلومتر مربع مساحت دارد 85 درصد از نفت و ذخایر طبیعی سودان را در خود جای داده است.
وجود ذخایر منیزیوم ، آهن ، نفت ، گاز و مس در جنوب سودان و ضرورت کنترل رودخانه نیل به عنوان شریان حیاتی کشور مصر ،سودان و 9 کشور دیگر آفریقایی موجب شده تا غرب ، رژیم صهیونیستی و آمریکا توجه خود را به این منطقه معطوف کنند. ............

نوشته شده در دوشنبه ۱۱ بهمن ،۱۳۸٩ساعت ۱۱:٤٠ ‎ق.ظ توسط ن.غ| نظرات ()
طبقه بندی:  

   

 

گوگل

 

 

http://www.bo2aks.com/pix2pix2pix2/11325.jpg


نوشته شده در دوشنبه ۱۱ بهمن ،۱۳۸٩ساعت ۱۱:۳٤ ‎ق.ظ توسط ن.غ| نظرات ()
طبقه بندی:  

«حاملان قرآن همان شاملان رحمت ویژه الهی می باشند» (پیامبر اکرم (ص)) منظور از حامل چه کسی است؟

خداوند در آیه ی5 سوره ی جمعه در باره ی یهود می فرماید : ( مثل الذین حملوا التوراه ثم لم یحملو ها کمثل الحمار یحمل اسفارا ؛ مثل کسانی که تورات را آمو ختند و مکلف به عمل به آن شدند ولی به آن عمل نکردند مثل الاغی است که بر پشتش کتاب هائی حمل می کند . ) . با توجه به معنای این آیه و روایاتی که در مورد حاملان قرآن وارد شده است میتوان نتیجه گرفت که حامل قرآن کسی است که با قرآن مانوس و آشناست و از محتوای آن آگاهی دارد و پیام ها و احگام و معارف نورانی آن را به خوبی در یافته اند و به اندازه توان و ظرفیت خود به دستورات آن عمل نموده و وجودشان ظرف حقایق و معارف قرآنی شده است به کونه ای که گویا قرآن مجسم شده اند و قرآن را با خود حمل می کنند . در روایتی حاملین قرآن پیشوایان و سرپرستان اهل بهشت و در روایت دیگری اشراف و بزرگان امت شمرده شده اند و در حدیث دیگری به عنوان آموزگاران کلام خداوند که لباسی از نور خدا پو شیده اند معرفی شده اند . مجموع این اوصاف و ویژگی ها دلالت دارد که حامل قرآن اهل فهم قرآن و عمل به محتوا و برنامه های آن است نه این که تنها حافظ قرآن باشد هر چند اهل عمل به آن نباشد .
همراهان و حاملان قرآن
1. قال رسول الله ـ صلّی الله علیه و آله ـ : «اشراف امتی حملة القرآن و اصحاب اللیل»؛
پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ فرمود: بزرگواران امت من حاملان (همراهان) قرآن و شب زنده‌داران هستند. (البحار، ج 92، ص 177، ر 2)
2. قال رسول الله ـ صلّی الله علیه و آله ـ : «حملة القرآن عرفاء اهل الجنة»؛
حاملان (همراهان) قرآن عارفان اهل بهشت هستند.
3. قال رسول الله ـ صلّی الله علیه و آله ـ : «حملة القرآن المخصوصون برحمة الله الملبوسون نور الله المعلمون کلام الله المقربون من الله من و الاهم فقد و الی الله و من عاداهم فقد عادی الله»؛
پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ فرمود: حاملان قرآن مخصوصند به رحمت و بخشش خدا و پوشیده به نور خدا، معلم کلام خدا، و مقربان نزد خدا هستند، هر کس آنها را دوست دارد، خدا را دوست داشته و هر که با آنها دشمن باشد، با خدا دشمن است. (البحار، ج 92، ص 181، ر 15)
4. قال رسول الله ـ صلّی الله علیه و آله ـ : «اِن اکرم العباد الی الله بعد الانبیاء العلماء ثم حملة القرآن یخرجون من الدنیا کما یخرج الانبیاء و یحشرون من قبورهم مع الانبیاء و یَمرون علی الصراط مع الانبیاء و یاخذون ثواب الانبیاء فطوبی لطالب العلم و حامل القرآن»؛
پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ فرمود: همانا بهترین مردم در نزد پروردگار بعد از پیامبران و علماء حاملان قرآن هستند، خارج می‌شوند از دنیا همان طوری که انبیاء خارج می‌شوند و برانگیخته می‌شوند از قبور همانند انبیاء و می‌گذرند از صراط با انبیاء و می‌گیرند ثواب و پاداش انبیاء را پس چه خوب پاداشی است برای طالب علم و حامل قرآن. (المستدرک، ج 4، ص 244، ر 4604)
5. قال علی ـ علیه السّلام ـ : «حملة القرآن فی الدنیا عرفاء اهل الجنة یوم القیامة»؛
امام ـ علیه السّلام ـ فرمود: حاملان (همراهان) قرآن در دنیا، عرفاء بهشت هستند در روز قیامت. (الوسایل، ج 6، ص 169، ر 7650)
6. قال رسول الله ـ صلّی الله علیه و آله ـ : «ان اهل القرآن فی اعلی درجه من الادمیین داخلا النبیین و المرسلین فلا تستضعفوا اهل القرآن حقوقهم فان فهم من الله العزیز الجبار لمکانا علیاً»؛
پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ فرمود: اهل قرآن در بالاترین درجه از آدمها هستند سوای پیامبران و مرسلین پس حقوق اهل قرآن را اندک و کم مشمارید، زیرا برای ایشان نزد خدای بزرگ مقام بلندی است. (الوسایل، ج 6، ص 174، ر 7663)
7. قال رسول الله ـ صلّی الله علیه و آله ـ : «یا حامل القرآن تواضع به یرفعک الله و لا تعزز به فیذلک الله یا حامل القرآن تزین به الله یزنیک الله به و لا تزین به للناس فیشینک الله به»؛
پیامبر اکرم فرمود: ای حامل قرآن تواضع کن به این قرآن خدا تو را بالا می‌برد، معزور نشو خدا تو را ذلیل می‌کند ای حامل قرآن زینت بده و افتخار کن برای خدا تا خدا به تو افتخار کند و زینت نده افتخار نکن برای مردم پس خدا تو را خوار می‌کند به وسیله این قرآن. (الوسایل، ج 6، ص 181، ر 7676)
8. قال رسول الله یا معاشر قرّاء القرآن اتقوالله عز و جل فیما حمّلکم به من کتابه فَانّی مسئوول و انکم مسئولون انی مسؤول عن تبلیغ الرسالة و امّا انتم فتُسألون عمّا حمّلتم من کتاب الله و سنّتی»؛
ای گروه قرآن خوانان از خدای بپرهیزید در آن چه از کتاب خود به شما داده است زیرا که من مسئولم و شما هم مسئول هستید، من از رساندن و تبلیغ رسالت مسئولم، و شما از آن چه از قرآن و سنت من در بردارید مسئول هستید. (الکافی، ج 2، ص 443)
9. قال رسول الله ـ صلّی الله علیه و آله ـ : «اهل القرآن هم اهل الله و خاصة»؛
پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ فرمود: اهل قرآن اهل خدا و جزء خواص دربار الهی هستند. (مجمع البیان، ج 1، ص 15)
10. قال رسول الله ـ صلّی الله علیه و آله ـ : «یوضع یوم القیامة منابر من نور و عند کل منبر نجیب من نُجُب الجنة ثم ینادی منادٍ من قِبَل رب العزه این حملة کتاب الله اجلسوا علی هذه المنابر فلا خوف علیکم و لا انتم تحزنون حتی یفرغ الله من حساب الخلائق ثم ارکبوا علی هذه النجب و اذهبوا الی الجنة»؛
پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ فرمود: برپا می‌شود روز قیامت منبرهایی از نور که نزد هر منبر بزرگی از بزرگان بهشت هست، پس ندا می‌دهد منادی از طرف خداوند کجایند، حاملین کتاب خدا بنشینید بر این منبرها، پس ترسی بر شما نیست و شما محزون نباشید تا خدا از حساب خلایق فارغ شود، پس سوار می‌شوید بر این بزرگواران و می‌روید به سوی بهشت. (مستدرک، ج 1، ص 290)
11. قال رسول الله ـ صلّی الله علیه و آله ـ : «یا اباذر من اجلال الله اکرام ذی الشیبة المسلم و اکرام حملة القرآن العاملین به و اکرام السلطان المقسط»؛
پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ فرمود: ای اباذر از بزرگواری خدا اکرام فرمانده سپاه مسلمان، اکرام حامل قرآن که عامل به آن باشد و اکرام سلطان عادل است. (راجع مستدرک الوسایل، ج 1، ص 290)
12. قال رسول الله ـ صلّی الله علیه و آله ـ : «حامل القرآن حامل رایة الاسلام و من اکرمه فقد اکرم الله و من اهانه علیه لعنة الله»؛
پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ فرمود: حامل قرآن پرچمدار اسلام است کسی که به او احترام بگذارد، خدا را گرامی داشته است و کسی که به او اهانت کند لعنت خدا بر او باد. (کنز العمال، ج 1، ص 515، ر 2294)
پیامبر اکرم ـ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ـ می‌فرماید: «إن أکرم العباد إلی الله بعد الأنبیاء العلماء ثم حملة القرآن یخرجون من الدّنیا کما یخرج الأنبیاء و یحشرون من قبورهم مع الأنبیاء و یمرّون علی الصراط مع الأنبیاء و یأخذون ثواب الأنبیاء. فطوبی لطالب العلم و حامل القرآن ممّا لهم عند الله من الکرامة و الشرف»؛ گرامی‌ترین بندگان خدا پس از پیامبران دانشمندان هستند و سپس حاملان قرآن. عالمان و حاملان علم و عمل قرآن به گونة پیامبران از دنیا رخت برمی‌بندند و حشر آنان و عبورشان از صراط همراه پیامبران خواهد بود و از ثواب انبیا بهره‌مند می‌شوند. پس خوشا به حال جویندگان علم و حاملان قرآن که از کرامت و شرف الهی برخوردارند.
کسی که قرآن را فرا گیرد تا فقط در خطابه‌ها یا نگارش کتابها از آن بهره گیرد، معلوم می‌شود قرآن را برای تدبّر در آن و عمل به آن نخواسته است و این دانش تجاری، حرفه‌ای بیش نیست و چنین علمی در اواخر عمر آدمی نیز به فراموشی سپرده می‌شود. گر چه این فراگیری نیز ثواب آشنایی با ظاهر قرآن را دارد؛ اما آن که قرآن را برای تدبّر و عمل فرا گیرد جایگاه دیگری دارد.
منبع:سایت اندیشه قم وسایت معارف قرآن

http://porseman.org/q/show.aspx?id=89188

       

گوگل

 

 

 

 

 


نوشته شده در دوشنبه ۱۱ بهمن ،۱۳۸٩ساعت ۱۱:۳٢ ‎ق.ظ توسط ن.غ| نظرات ()
طبقه بندی:  

 

فضیلت خوش اخلاقی

.................

کامل ترین مؤمن کیست!؟
رسول الله صلّی الله علیه وسلّم می فرماید: «أکملُ المُؤمِنینَ إیماناً أحسَنهُم خُلُقاً»[۳].
(کامل ترین ایمان از آنِ خوش اخلاق ترین مؤمن است).
در جای دیگر می فرماید: «وإنَّ أحسنَ النَّاس إسلاماً أحسنهم خُلُقاً»[۴].
(بهترین اسلام از آنِ خوش اخلاق ترین مردم است).

..............

رسول گرامی اسلام صلّی الله علیه وسلّم می فرماید:
«أکثر ما یُدخُل النَّاسَ الجنَّةَ تقوی الله وحُسنُ الخُلُقِ»[۶].
(بیشترین چیزی که مردم را وارد بهشت می سازد تقوایِ خدا و خوش اخلاقی است).

..........................

http://www.erfan.ir/article/article.php?id=27859

خوشرویى و خوشخویى

http://www.erfan.ir/article/article.php?id=27684

 

  

گوگل

 

 


نوشته شده در یکشنبه ۳ بهمن ،۱۳۸٩ساعت ٧:۱٥ ‎ب.ظ توسط ن.غ| نظرات ()
طبقه بندی:  

بهترین دوست کیست؟

 

سوره فرقان چهل و دومین سوره است که بعد از «یس» در مکه نازل گردید در ترتیب فعلى قرآن مجید سوره بیست و پنجم مى‏باشد.سوره فرقان به سوره نور (سوره قبل از آن) متصل است و این اتصال نظیر به نظیر است. در پایان آن سوره این جمله بود: «أَلا إِنَّ لِلَّهِ ما فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ...» و در آغاز این سوره نیز چنین است:  «لَهُ مُلْکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ...» این سوره هفتاد و هفت آیه دارد و در مکّه نازل شده است. در تفسیر خازن آمده که  داراى هشتصد و نود و دو کلمه و سه هزار و هفتصد و سى حرف است.

در آیه‏ى اوّل این سوره، از قرآن، به فُرقان تعبیر شده است که به معناى جدا کننده‏ى حقّ از باطل مى‏باشد. لذا این سوره، «فرقان» نام گرفته است.

این سوره شامل آیاتى درباره‏ى بهانه‏هاى مشرکان و پاسخ آنان، سرگذشت اقوام پیشین همچون اصحاب رسّ، حسرت مردم در قیامت، نشانه‏هاى توحید و عظمت خداوند در طبیعت و مقایسه‏ى مؤمنان با کافران مى‏باشد. امّا مهم‏ترین بخش آیات این سوره درباره‏ى ویژگى‏هاى «عباد الرّحمن» یعنى بندگان راستین خداوند مى‏باشد که از آیه‏ى 63 تا پایان سوره را در برگرفته است.

..............................

تنهایى، از رفیق بد بهتر است. (بحار، ج 77، ص 173)

از پیامبر (صلوات اللَّه علیه) پرسیدند: بهترین دوست کیست؟ فرمود: کسى که دیدارش شما را به یاد خدا بیندازد، و گفتارش به علم شما بیفزاید و کردارش یاد قیامت را در شما زنده کند. (تفسیر قرطبى)

حضرت على (علیه السلام) فرمود: رفیق خوب، بهترین فامیل است. (غرر الحکم)

http://tebyan-zn.ir/News-Article/quran/2011/1/22/18144.html

ترتیبها  25    سوره  الفرقان   آیاتها  77   مکیه

تَبَارَکَ الَّذِی نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا «1»

همیشه سودمند و با برکت است آنکه فرقان را [که جدا کننده حق از باطل است] به تدریج بر بنده‏اش نازل کرد ، تا براى جهانیان بیم دهنده باشد . « 1»

 

http://www.erfan.ir/farsi/quran/quran_proj/display/display.php

 

گوگل

 

 

 


نوشته شده در یکشنبه ۳ بهمن ،۱۳۸٩ساعت ٦:٥٩ ‎ب.ظ توسط ن.غ| نظرات ()
طبقه بندی:  

حقیقت بهشت تجلّى رحمت ؛ جهنم تجلّى غضب خداست

.....................

آدمى اگر در مقام طاعت خداوند باشد، با ربّ «هادى» روبه‏رو است و خداوند با این اسم او را ربوبیت مى‏کند؛ امّا اگر انسان در مقام طغیان و مخالفت با حضرت حق باشد، ربّى که او را تربیت مى‏کند، ربّ «هادى» نخواهد بود؛ بلکه ربّ «منتقم» و «شدید العذاب» خواهد بود.

.....................

<a href='/tags/%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa.html' title='بهشت'>بهشت</a><a href='/tags/%d8%aa%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86.html' title='تبیان زنجان'>تبیان زنجان</a>

1. (أُولئِکَ جَزاؤُهُمْ أَنَّ عَلَیْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَ الْمَلائِکَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ خالِدِینَ فِیها لا یُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَ لا هُمْ یُنْظَرُونَ)؛آل‏عمران (3)، آیه 87 و 88. «آنان، سزایشان این است که لعنت [ و طرد ]خداوند و فرشتگان و مردم، همگى بر آنها است، در آن [ لعنت و طرد حق همیشه و] جاودانه بمانند [ و هیچ‏گاه‏] نه عذاب از آنان کاسته گردد و نه مهلتى یابند (یا نظرى به آنان شود)».
این آیات مى‏فرماید کافران و ستمگران مشمول لعن و غضب الهى مى‏شوند و بعد از آن مى‏فرماید. در این طرد و ردّ الهى جاودانه مى‏مانند و سپس اشاره مى‏کند: هیچ وقت عذاب آنان تخفیف نمى‏یابد. پس اوّلاً، آنان به خداوند متعال در حالى که او، آنان را لعن و طرد مى‏کند، مى‏رسند (لقا با اسماى غضب) و ثانیاً، غضب و لعن همیشگى است و ثالثاً، این روبه‏رو شدن با اسماى غضب همان جهنم است؛ یعنى، عذاب و جهنم از آثار لقا با اسماى غضب خداوند است.
2. (أَ فَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَ اللَّهِ کَمَنْ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَ مَأْواهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ)؛همان، آیه 162. «آیا کسى که خشنودى خدا را پیروى مى‏کند [ و طالب رضوان است ]مانند کسى است که روى به خشمى از خدا آورده [ و دچار غضب و سخط از خداگردیده‏] و جایگاهش جهنم است؟ و چه بد بازگشتگاهى [ و نقطه برگشت بدى‏] است».
این آیه به روشنى گویاى این حقیقت است که عده‏اى از انسان‏ها، رو به غضب الهى مى‏آورند و او را با اسماى غضب ملاقات مى‏کنند که از آثار آن جهنم است و آنان را در آنجا جاى مى‏دهند.

http://tebyan-zn.ir/News-Article/quran/2011/1/22/18149.html


نوشته شده در یکشنبه ۳ بهمن ،۱۳۸٩ساعت ٦:٥٢ ‎ب.ظ توسط ن.غ| نظرات ()
طبقه بندی:  

تقرب به سوی خدا با الرحمن

از امام صادق(ع) نقل شده است، کسی که در شب سوره الرحمن را بخواند و بعد از هر (فبای آلاء ربکما تکذبان) بگوید « لابشیء من الائک رب الکذب ؛ پروردگارا هیچ یک از نعمت های تو را تکذیب نمی کنم، خداوند فرشته و ملکی را بر او موکل کند که اگر در اول شب خواند ، او را تا صبح محافظت نمایند واگر در هنگام صبح آن را خواند ، موکل نماید بر او فرشته ای که او را تا شب حفظ نماید.1

..............................

http://tebyan-zn.ir/News-Article/quran/2011/1/22/18146.html

ادامه متن در آدرس بالا

 

گوگل

 


نوشته شده در یکشنبه ۳ بهمن ،۱۳۸٩ساعت ٦:٥٠ ‎ب.ظ توسط ن.غ| نظرات ()
طبقه بندی:  

بررسی ماجرای مسخ قران وآتش گرفتن دختر هلندی و..


کل ماجرا اینجا اورده شده دیگه قضاوت و نظر دادن در مورد این ماجرا با خودتون هست
منبع خبر : Miankooh.Com
فکر کنم که همه دیگه این داستان رو شنیده باشید که یه دختر توی هلند به خاطر توهین به قرآن تغییر شکل داد خوب حالا اصل ماجرا رو ببینید که چیه
این برگه چاپ شده و داستانی که ساختن:
chapi.jpg
اصل ماجرا از این قرار بوده که این عکس نه تنها از یه دختر نبوده که بخاطر توهین به قرآن اینجوری شده بلکه یه موجود عجیبِ که مجسمش توی یکی از نمایشگاه های هلند به نمایش گذاشته شده بوده

عکس پخش شده:

pakhsh_shode.jpg
کودکی در حال تماشای مجسمه و مجسمه های دیگر:

namayesh1.jpg

عکس مجسمه در نمایشگاه از زاویه ای دیگر:

namayesh2.jpg

خب اینم داستان دختری که بخاطر توهین به قرآن تغییر شکل داده بود...

آیا با این کارها قرآن که معجزه بزرگ الهی هست را تخریب نمی کنیم؟

برای اثبات حقانیت قرآن نیازی به این قبیل کارها که قبلا هم شاهد آن بودیم نیست.

 

اینم اصل خبر واسه اونایی که نخونده بودن
مسخ به خاطر توهین به قرآن
آفتاب: دختر جوانی در هلند در زمان تلاوت قرآن توسط مادرش با صدای بلند به موسیقی گوش می کرد هنگامی که با اعتراض مادرش مبنی بر کم کردن صدای موسیقی مواجه می شود به او و کتاب قرآن اهانت می کند.
این دختر هنگامی که می بیند با وجود مخالفت او باز مادرش به خواندن قرآن با صدای بلند ادامه می دهد قرآن را به زور از دست مادرش می گیرد و آنرا پاره می کند که در همان حال دختر جوان آتش گرفته و می سوزد.
مادر دختر برای خاموش کردن دخترش بر روی او پتو می اندازد و بعد از اینکه پتو را از روی او بر می دارد می بیند که دختر او تغییر چهره داده است.این دختر جوان هم اکنون در بیمارستانی در هلند بستری شده است.
قابل ذکر است که سایت آفتاب درستی یا نادرستی این خبر را به هیچ وجه تائید نمی کند. منبع این خبر یک سایت ترکی به آدرس زیر است :
http://www.tutkufm.com/index.php

 

 

http://www.niksalehi.com/public/archives/002540.php

 

حالا اگر این مسخ اتفاق افتاده باشد وبعد به این صورت با قرار دادن

چند شکل مشابه سازی از آن دختر در نمایشگاه غربیها بخواهند آن ماجرا را

 دروغ بشمارند به دلیل کوبیدن اسلام نه قبول اسلام جواب

چیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

زیرا این ماجرا چند سال پیش به وقوع پیوست و جواب آن که جواب فوق الذکر

است در آن زمان بیان نشد بلکه چند سال بعد ارائه شد

و شکل مجسمه اصلی دختر نیز حاکی از مسخ است نه مجسمه سازی

بهتر است از عقلمان بیشتر استفاده نماییم ...

 

 

 

 

 


نوشته شده در یکشنبه ۳ بهمن ،۱۳۸٩ساعت ۱٠:٠۳ ‎ق.ظ توسط ن.غ| نظرات ()
طبقه بندی:  


روش صحیح تفسیر قرآن (بخش اول)  آیت اللّه‏ جعفر سبحانى

....................

آیات قرآن به حکم این که مایه «هدایت» و «بینه» و «فرقان است، چنان که مى‏فرماید:
هُدىً لِلنَّاسِ وَبَیِّنَاتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقَانِ (بقره (2): 185).
قرآن براى هدایت مردم فرستاده شده و در آن، نشانه‏هایى از هدایت و جدایى حق از باطل است.
وَأَنْزَلْنَا إِلَیْکُمْ نُورا مُبِینا (نساء (4): 174).

........................

http://moezi.ir/content-10.html

گوگل

 

 

 


نوشته شده در یکشنبه ۳ بهمن ،۱۳۸٩ساعت ٩:٥٧ ‎ق.ظ توسط ن.غ| نظرات ()
طبقه بندی:  

آداب قرائت قرآن در سخن و سیره امامان (ع)

.....................

اهل بیت علیهم السلام، اهل قرآن
خود اهل بیت عصمت، بارها گفته اند که: قرآن در خانه ما اهل بیت فرود آمده است و ما به کلام الله، اولی و سزاوارتریم.
پیامبر خداصلی الله علیه وآله وسلم نیز، آنجا که سخن از به یادگار نهادن دو میراث نفیس و گران قدر به نام «کتاب خدا و عترت» به میان آورد، بر جدایی ناپذیری این دو «ثقل اصغر و اکبر» تأکید فرمود. پس اهل بیت علیهم السلام، اهل قرآن بودند و خانه آنان مهبط وحی و محلّ نزول جبرئیل. از این رو، در آراستگی به «ادب تلاوت» نیز باید همین خاندان مورد توجّه و سرمشق قرار گیرند. به فرموده حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم:
«... هُمْ مَعَ القُرآنِ وَالقُرآنُ مَعَهُمْ، لایُفارِقُونَهُ وَ لا یُفارِقُهُم (2)؛ آنان با قرآنند و قرآن با آنان است، نه آنان از قرآن جدا می شوند، نه قرآن از آنان جدا می گردد.»
اما اگر بخواهیم با قرآن باشیم، باید با اهل بیت باشیم، در همه چیز، حتّی در شیوه برخورد با قرآن کریم و بهره گیری از معارف آن و تأدّب به ادب قرآنی و انس با وحی آسمانی و قرائت و تلاوت این منشور جاوید.

.............................

http://moezi.ir/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=2

 

 


نوشته شده در یکشنبه ۳ بهمن ،۱۳۸٩ساعت ٩:٥۳ ‎ق.ظ توسط ن.غ| نظرات ()
طبقه بندی:  

« عبیدالله بن محمد »

از شیعیان امامی بود که در سال 259 ه.ق متولّد و در سال 322 ه.ق در گذشت. وی مؤسس دولت فاطمیان در مغرب بود که دعوی مهدویّت کرد و شهر «مهدیّه» را در سال 303 ه.ق بنیاد گذارد.

دریافت کد دانشنامه مهدویت

 

http://yasahebazaman.mahdiblog.com

 

 


نوشته شده در شنبه ٢ بهمن ،۱۳۸٩ساعت ۱٢:۱۳ ‎ق.ظ توسط ن.غ| نظرات ()
طبقه بندی:  

انقلابی درونی با یک آیه

علامه مجلسی (ره) می‌نویسید: وقتی آیه :

«وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِینَ لَها سَبْعَهُ أَبْوابٍ لِکُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ.»[1]
«بدرستیکه جهنم وعده‌گاه گمراهان است. برای آن است هفت در برای هر در از آن گمراهان، جزئی تقسیم شده است.»
نازل شد. رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله ـ گریه شدیدی کرد. صحابه هم از گریه آن حضرت گریه کردند، بدون اینکه بدانند جبرئیل چه آورده و رمز گریه پیغمبر چیست. کسی هم توانایی سخن گفتن با آن حضرت نداشت و از عادات پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ این بود که هر زمان فاطمه را می‌دید مسرور می‌گردید. از همین رو سلمان رهسپار خانه فاطمه ـ سلام الله علیها ـ شد. وقتی وارد گردید، دید مقداری جو پیش روی فاطمه ـ سلام الله علیها ـ است و مشغول آرد کردن آن می‌باشد و این آیه را می‌خواند.
«وَ ما عِنْدَ اللَّهِ خَیرٌ وَ أَبْقى.»[2]
«آن چیزی که نزد خداست بهتر و پاینده‌تر می‌باشد.»
سلمان موضوع گریه پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ را به فاطمه ـ سلام الله علیها ـ خبر داد و ایشان برخاست و لباس پوشید و به عزم دیدار پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ بیرون آمد...
فاطمه ـ سلام الله علیها ـ به پدر عرض کرد: ای پدر، فدایت شوم! چه چیز شما را گریانیده است؟ پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ آن دو آیه را بر او خواند.
فاطمه ـ سلام الله علیها ـ از شدت اندوه به صورت در افتاد و صدای ناله‌اش بلند شد که وای، وای بر آن کسی که داخل آتش گردد.
در این حال سلمان نیز گفت: ای کاش برای اهلم گوسفندی بودم و آنان گوشت مرا خورده، پوست مرا پاره می‌کردند و من هرگز اسم آتش را نمی‌شنیدم.
ابوذر گفت: ای کاش مادرم نازا بود و مرا نمی‌زایید و من هرگز اسم آتش را نمی‌شنیدم.
مقداد گفت: ای کاش پرنده‌ای بودم که در بیابان‌های دور دست به سر می‌بردم و حساب و کیفری نداشتم و ذکر آتش را نمی‌شنیدم.

علی ـ علیه السّلام ـ فرمود:
ای کاش درندگان گوشت مرا پاره پاره کرده و ای کاش از مادر متولد نشده بودم و نام آتش را نمی‌شنیدم. سپس دست روی سر گذاشت و شروع به گریه کرد و می‌گفت: آه، از دوری راه و کمی توشه در سفر قیامت. گناهکاران به سوی آتش می‌روند و بسرعت داخل دوزخ می‌شوند...

--------------------------------------------------------------------------------
[1] . سوره حجر، آیه 43 و 44.
[2] . سوره قصص، آیه 60.

 

اندیشه قم

گردآوری:گروه قرآن سایت تبیان زنجان
http://www.tebyan-zn.ir/quran.html

http://tebyan-zn.ir/News-Article/quran/2010/12/25/15609.html

 

 


نوشته شده در شنبه ٢ بهمن ،۱۳۸٩ساعت ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ توسط ن.غ| نظرات ()
طبقه بندی:  

نگاهی به ویژگی های داستانهای قرآن

 

اصل معنای قصه ، پیگیری است . در حقیقت می توان گفت که قصه ،آیینه‌ی ملت‌هاست.

ویژگی های قصه های قرآن

قصه‌گو خداست . هرچه قصه‌گو مهم‌تر باشد ، اثربخش‌تر است.

قصه‌ها حق است نه باطل . حق است یعنی حقیقت دارد ، نه خیال .

 قصه‌ها علمی است ، وسیله‌ی فکر است نه به خواب بردن و وقت را سپری کردن.

دوری از غلوّ و مبالغه در قصه‌های قرآن

خداوند در قصه‌های قرآن و مطالبی که نقل می‌کند ، ضمن عظمت دادن ، کاری می‌کند که طرفی که بزرگ می‌شود ، مردم گرفتار غلوّ و مبالغه و غرور نشوند .
مثلاً می‌فرماید که : « سُبْحَانَ الَّذِى أَسْرَى‏»1 پیغمبر را معراج برد . منتها می‌گوید که « أَسْرَى‏ بِعَبْدِه ِ‏» یعنی ضمن اینکه به پیغمبر به معراج رفت ، باز هم عبد بود. لذا قرآن گاهی وقت‌ها می‌گوید چنین و چنان کنید ، «لعلّکم تُفلِحُون» ، می‌گوید شاید تا طرف غرور نگیرد.

............................

http://tebyan-zn.ir/News-Article/quran/2010/11/15/11203.html

 

 

 


نوشته شده در جمعه ۱ بهمن ،۱۳۸٩ساعت ۱۱:٤٧ ‎ب.ظ توسط ن.غ| نظرات ()
طبقه بندی:  

قرآن منسوب به حضرت علی(ع)


قرآن منصوب به امام علی (ع)

قرآن منسوب امام سجّاد(ع)

 

قرآن منسوب به امام سجاد(ع)

قرآن منسوب به امام حسن(ع)

 

قرآن منسوب به امام حسن(ع)

قرآن منسوب به امام حسین(ع)قرآن منسوب به امام حسین(ع)

قرآن منسوب به امام رضا(ع)

نوشته شده در جمعه ۱ بهمن ،۱۳۸٩ساعت ۱۱:٤٥ ‎ب.ظ توسط ن.غ| نظرات ()
طبقه بندی:  

1- لطفاً نام فرزندان چهارده معصوم "ع" را ذکر کنید؟ 2- نام پنج پیامبر اولی العزم، القاب، تاریخ تولد، محل تولد، تاریخ وفات، محل وفات، نام مادر، نام پدر و تعداد ونام فرزندانشان را بنویسید؟
1- رسول اکرم"ص" محمد مصطفی
نام فرزندان :از حضرت خدیجه "س"، دو پسر به نامهای 1.عبدا...وملقب به2.طاهر و3. قاسم وچهار دختر به نامهای 1. فاطمه زهرا"س" 2. زینب 3. ام کلثوم 4. رقیه
وازماریه قبطیه یک پسر به نام ابراهیم داشتند که تمام فرزندان ایشان جزء حضرت فاطمه زهرا"س" درزمان حیات پیامبر"ص" از دنیا رفتند.
منبع :معارف ومعاریف، سید مصطفی حسینی دشتی،ج9،ص208
2- حضرت علی"ع"
شیخ مفید"ره" تعداد فرزندان امام علی"ع" را هفده نفر ذکر کرده است.
نام فرزندان :1.امام حسن"ع" 2.امام حسین"ع" 3.حضرت زینب"س" 4.ام کلثوم"س"و5. حضرت محسن که سقط شد. این 5 نفر از فاطمه زهرا"س" بودند.
6.حضرت ابوالفضل"ع" 7.جعفر 8.عبدا... 9.عثمان که از ام البنین بودند.
10.محمد اکبر معروف به محمد حنفیه از مادری بنام خوله حنفی بود.
11.یحیی که مادرش اسماءبنت عمیس بود.
12. عمرو 13.رقیه که مادرشان ام حبیب بوده است.
14.ام الحسن 15.رمله کبری 16.ام کلثوم که مادرشان ام سعد بود. وهفدهمین فرزند بنام عون.
منبع :الارشاد شیخ مفید ومعارف ومعاریف،ج7
نام فرزندان :1.امام حسن"ع" 2.امام حسین"ع" 3.حضرت زینب"س" 4.حضرت ام کلثوم 5.محسن که سقط شد.
منبع :الارشاد شیخ مفید ومعارف ومعاریف،ج7
4- امام حسن مجتبی"ع"
12فرزند،هشت پسر وچهار دختر.
نام فرزندان :1.قاسم بن حسن 2.عبدا...بن حسن 3.ابوبکر (که هر سه اینها درکربلا شهید شدند ونام مادرشان رمله بود) 4.حسن 5.زید(نسل امام حسن از این دونفر است) 6.ام عبدا... 7.فاطمه 8.ام سلمه 9.رقیه 10.عبدالرحمن 11.حسین(ملقب به اَثرم) 12.طلحه(که مادراینها ام اسحاق طلحه بن عبیدا...بود)
منبع :ارشادشیخ مفید،ج2،ص20
5- امام حسین"ع"
پنج پسر وسه دختر
نام فرزندان :1.علی اکبر(نام مادرش لیلی) 2.علی اوسط(حضرت زین العابدین"ع" نام مادرش شهربانو) 3.عبدا...رضیع(علی اصغر) 4.محمد 5.جعفر(این دو که درزمان حیات پدر از دنیا رفتند) دختران :1.سکینه 2.زینب فاطمه 3.رقیه
منبع :زندگانی امام حسن وامام حسین،سید محمد امین عاملی،ص108
6- امام سجاد"ع"
شیخ مفیدفرزندان امام را 15 تن بیان کرده اند
نام فرزندان :1. محمد(امام باقر"ع") که مادرش ام عبدا...دختر امام حسن "ع"بودند. 2.عبدا... 3.حسن 4.حسین 5.زید(ملقب به زید شهید) 6.عمر 7.حسین اصغر 8.عبدالرحمن 9.سلیمان 10.محمداصغر 11.علی(کوچکترین فرزند امام) 12.خدیجه 13.فاطمه 14.علیه 15.ام کلثوم
منبع :امام سجاد"ع" جمال نیایشگران، احمد ترابی،ص25-23
7- امام باقر"ع"
برای ایشان هفت فرزند یادشده 5پسر ودو دختر
نام فرزندان :1.امام صادق"ع" 2.عبدا...بن محمد(که مادر این دو یکی بوده) 3.ابراهیم بن محمد 4.عبیدا...بن محمد 5.علی بن محمد 6.زینب 7.ام سلمه
منبع :ارشاد شیخ مفید،ج2،ص172
8- فرزندان امام صادق"ع"
بنابرنظر شیخ مفید 10فرزند داشتند.
نام فرزندان :1.اسماعیل(بزرگترین فرزندامام و مدفون به مدینه) 2.عبدا...افطح 3.اسحاق (مردی فاضل صالح ومجتهد بوده) 4.محمد(مردی شجاع وسخی وزاهد)5.امام موسی بن جعفر 6.ام فروه 7.عباس 8.علی 9.اسماء 10.فاطمه
منبع :ارشاد شیخ مفید،ج2،ص284، وزندگانی امام صادق"ع"،محمد حسین مظفر،ص100
9- امام موسی بن جعفر"ع"
ایشان کثیر الاولاد بودند ومهمترین فرزندان ایشان که در تاریخ نامشان ذکر شده اند از قرار زیر است :
نام فرزندان :1. امام رضا"ع" 2.ابراهیم اکبر(مدفون درکنار پدرش) 3.ابراهیم اصغر ملقب به مرتضی(کوچکترین فرزند امام مدفون به بغداد 4.احمد(معروف به شاه چراغ) مدفون به شیراز 5.اسحاق (ملقب به امیروامین) مدفون به مدینه 6.اسماعیل(مدفون درمصر) 7.جعفر(معروف به خواری) 8.حسن 9.حسین(ملقب به سیدعلاءالدین، مدفون درشیراز) 10.حمزه (مدفون در شهر ری نزدیک حرم حضرت عبدالعظیم) 11.زید (معروف به زیدالنار) 12.عباس(مدفون درمدینه) 13.عبدا...(معروف به عمر کلانی) 14.عبیدا...(مدفون درکوفه) 15.قاسم(مدفون درسوریه) 16.محمد(معروف به عابد) 17. هارون(مدفون در طالقان) 18.عون 19.ادریس 20.شمس 21.شرف الدین 22. طالح(مدفون در تجریش)
ودختران حضرت :1. آمنه(مدفون درمصر) 2.حکیمه 3.فاطمه معصومه 4.فاطمه صغری(مدفون دربادکوبه)
منبع :تحلیل زندگانی امام کاظم"ع"،ج2،باقر شریف قرشی،ترجمه محمد رضا عطائی
10- امام رضا"ع"
بنابرنقل شیخ مفید فقط یک پسر (حضرت جواد"ع") داشتند.و در برخی منابع برای ایشان دختری به نام فاطمه بنت علی بن موسی ذکر کرده اند وابن شهر آشوب فرزند دیگری بنام موسی ذکر کرده است.وبرخی دیگر برای امام رضا5پسر و1دختر دانسته اند.
منبع :راویان امام رضا"ع"،در مسند الرضا،عزیز ا...عطاردی، کنگره جهانی حضرت رضا"ع"،ص307
11- امام جواد"ع"
شیخ مفید"ره" برای ایشان 2 پسر و2دختر ذکر کرده است.
نام فرزندان :1.امام هادی (علی بن محمد) 2.موسی(معروف به موسی مبرقع مدفون در قم) 3.فاطمه 4.امامه
وشیخ صدوق هم سه دختر دیگر بنامهای حکیمه خاتون،‌ خدیجه وام کلثوم از امام جوادنام می برد.
منابع :1.ارشاد شیخ مفید،ج2،ص284
2..زندگانی امام جواد،محمدمحمدی ا شتهاردی،ص162
12- امام هادی"ع"
چهار پسر و یک دختر
نام فرزندان :1.امام حسن عسگری"ع" 2.حسین 3.محمد 4.جعفر (معروف به جعفرکذاب) ودختری به نام عایشه
منابع :معارف ومعاریف،ج7،سیدمصطفی حسینی دشتی،ص476
13- امام حسن عسگری"ع"
فقط یک پسر داشتند (حضرت بقیه ا...الاعظم "ارواحنافداء")
منبع :تحلیل زندگانی امام عسگری،باقر شریف قرشی،ترجمه عملاردی
14- امام زمان"عج"
برای ایشان فرزندی نقل نشده وبعید نیست که آن بزرگوار ازدواج فرموده و فرزندانی هم داشته باشند اما حقیقت این امر برما پوشیده است.وا...العالم.
پیامبران اولی العزم
1- حضرت نوح"ع"
القاب :عبدالغفار یا عبدالملک یا عبدالاعلی
تاریخ تولد :شانزده قرن بعد از آدم"ع"
تاریخ وفات :روز چهارشنبه، ماه ایار،60 سال بعد از طوفان
محل تولد :در عراق
محل وفات :بنابرنقل درنجف اشرف درنزدیک منبر امام علی"ع" وبنا به نقلی درمسجد الحرام
نام مادر :قینوس
نام پدر :از نوادگان انوش بن آدم، ونام پدرش لمک یا لامک
نام فرزندان :حام، سام، یافث و کنعان
نام همسر :والعه که همسربدی برای وی بود.
منابع :1.تاریخ انبیاء،(قصص القرآن،شهبازآزاد مهر،ص70
2. قصه های قرآن،آیت.ا...مکارم شیرازی،ص39
3. اعلام القرآن،عبدالحسین شبستری،ص990
2- حضرت ابراهیم"ع"
نام :ابراهیم
القاب :خلیل ا...،ابوالأنبیاء
تاریخ تولد :هزار سال بعداز طوفان نوح
تاریخ وفات :اواخر قرن 20 یا اوائل قرن 21 قبل از میلاد مسیح"ع"
محل تولد :سرزمین بابل درعراق کنونی وبرخی از مورخان شهر اور می دانند
محل وفات :قدس،(بیت المقدس)
نام پدر :تارخ ولی عمویش آذر او را بزرگ کرد.
نام مادر :ورقه
نام فرزندان :اسماعیل از مادری بنام هاجر و اسحاق که مادرش ساره بود.
وبنابرنقل برخی ازمورخین دو فرزند دیگر بنام کیسان وشورخ از زنی به نام مجون بنت أدهیر داشتند.
منابع :1.تاریخ انبیاء،شهبازآزاد مهر،ص81
2. اعلام القرآن، عبدالحسین الشبستری،ص24-23
3- حضرت موسی"ع"
نام :موسی
القاب :کلیم ا...
تاریخ وفات :سال 1565 قبل ازمیلاد،3868 سال پس از هبوط حضرت آدم "ع"
تاریخ تولد :16 قرن قبل از میلاد حضرت مسیح"ع"
محل تولد :مصر(قوم بنی اسرائیل)
محل وفات :جبل هور از جبال سینا وبه قولی در فلسطین دفن است.
نام پدر :عمران بن یصهر ابن قاهث ابن یعفوب ابن اسحاق بن ابراهیم
نام مادر :یوکابد (وبه روایتی اقاحیه)بوده است.
نام فرزندان :در تاریخ نامی از فرزندان ایشان نیامده است اما همسر حضرت موسی"ع" دختر حضرت شعیب به نام صفورا بوده است ودر برخی منابع برای ایشان دو پسر ذکر کرده اند بدون نام.
منابع :1.تاریخ انبیاء،شهبازآزادمهر،ص190
2 . معارف ومعاریف،ج9،سیدمصطفی حسینی دشتی،ص678
3.اعلام القرآن،ص945
4. تاریخ انبیاء،حسین عمادزاده
4- حضرت عیسی"ع"
نام :عیسی
القاب :مسیح، روح ا...،کلمة ا...، ناصریی
تاریخ تولد :در نیمه ماه حزیران،622 سال پیش از هجرت پیامبراکرم"ص"
تاریخ وفات :از نظر قرآن کریم مسیح کشته نشد."سوره نساء آیه 157"
محل تولد :شهر بیت لحم فلسطین
محل وفات :ـــــــــــــــ
نام پدر :نداشتند
نام مادر :مریم مقدس
نام فرزندان :فرزند نداشتند وازدواج نکردند.
منابع :1.معارف ومعاریف،ج7،سیدمصطفی حسینی دشتی،ص567
2. تاریخ انبیاء،شهبازآزادمهر،ص324
3. قصه های قرآن،آیت ا...مکارم شیرازی،ص447
5- حضرت محمد"ص"
نام :محمد "ص".احمد
القاب :مصطفی، حبیب ا...،رحمة للعالمین
تاریخ تولد :17 ربیع الاول سال عام الفیل مطابق با 571 میلادی
تاریخ وفات :28 صفر سال 11 هجری
محل تولد :مکه
محل وفات :مدینه
نام پدر :عبدا...بن عبدالمطلب
نام مادر :آمنه بنت وهب بن عبدمناف
نام فرزندان :از حضرت خدیجه دو پسر به نامهای عبدا...ملقب به طاهر وقاسم و 4 دختر به نامهای فاطمه زهرا"س" زینب وام کلثوم ورقیه واز ماریه قبطیه پسری بنام ابراهیم داشتند که تمام فرزندان ایشان جزء فاطمه زهرا"س" در زمان حیات پیامبر از دنیا رفتند.
منابع :1. معارف ومعاریف،ج9،ص208
2.اعلام قرآن،دکتر محمد خزائی،ص557
3.قصه های قرآن،آیت ا..مکارم شیرازی،ص539
همه متن را نخواندم اما در اسامی فرزندان امام علی ع نام امامزاده محمدهلال ابن علی ع که مزارمطهر ایشان در آران وبیدگل ایران است 
در بالا از قلم افتاده است :
آدرس زیر هم آدرس اینترنی این امامزاده بزرگ و با کرامت است :
...................................

ولادت و نامگذاری

حضرت محمد هلال بن علی (ع) در شب اول ماه مبارک رمضان سال 14 هجری قمری در مدینه منوره متولد گردیدند. امیرالمؤمنین(ع) برای ادای نماز مغرب به مسجد رفته بودند که قنبر، غلام آن حضرت، خبر ولادت این نوزاد را به مولایش داد. حضرت با شنیدن این خبر خوشحال گردیدند و چون روی نوزاد را همانند ماه شب چهاردهم درخشان دیدند، برای ادای شکر این نعمت به آسمان نگاه کردند. چون چشمش به هلال ماه رمضان افتاد و ماه هم نو شده بود فرمودند: « اَلحَمدُلِله هذا هِلالً وَجهُهُ . شکر خدای را که فرزندی به ما کرامت نموده که رویش همچون ماه است ». به همین مناسبت او را « محمد هلال »نام گذاشتند و از آن پس بود که به « هلال علی» شهرت یافت.

 

مدت اقامت در آران : سه سال

محل دفن:آران و بیدگل

http://www.helal.ir/helal/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=63

 

متن کامل در آدرس فوق الذکر


امامزاده هلال بن علی (ع)


http://www.helal.ir/helal/modules.php?name=emsGallery

 

 

 


نوشته شده در جمعه ۱ بهمن ،۱۳۸٩ساعت ٦:٥٤ ‎ب.ظ توسط ن.غ| نظرات ()
طبقه بندی:  

چند مطلب قرآنی در 

   http://yanoor15.persianblog.ir

 

 

 

 


نوشته شده در جمعه ۱ بهمن ،۱۳۸٩ساعت ٦:٤٦ ‎ب.ظ توسط ن.غ| نظرات ()
طبقه بندی:  

بسمه تعالی

با سلام و تشکر از کلیه نظرات جهت تشکر آخرین نظر با جواب به آن ارائه می شود :

 

 

 

پناه بر خداإ شما جه می گویید؟ برید و قرآن بخوانید که سواد دارید. --و لقد ترکناها آیة فهل من مدّکر(سوره قمر، آیه 15)
"و ما آن کشتی را محفوظ داشتیم تا آیت عبرت شود، پس کیست که پند گیرد؟"----
تفسیر معنی شما از آیه بالا و کتیبه باستانی کفر وحشتناک و دروغ بزرگی است برادر من. هیهات از آن روز پیامبر بزرگواری به نوه هایش در 9400 سال آینده که در زمان حیات وی نور بودند توسل جسته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!
الله اکبر. مگر خدا با این همه عظمت  و این همه بزرگواران 5 تن را برای توسل نوح به انسان نه خدا و آیندگان ابراهیم و موسی و مریم و عیسی و محمد فرستاده ! برو برادرم تفکر و تعقل کن که کلام اول و آخر قرآن همین است. خدا اگر می خواست همان بتها را 5 تن اعلام می کرد و آن سیلاب و خرابی را فرود نمی آورد.

 

جواب :

شما با سرچ   (نام پنج تن معصومین در لوح کشف شده کشتی نوح )

About 19,800 results (0.34 seconds
خواهید دید  لطفا سرچ و جستجو کنید نتیجه را بنویسید در این وبلاگ با تشکر
از همه نظرات

نوشته شده در جمعه ۱ بهمن ،۱۳۸٩ساعت ٦:۳٢ ‎ب.ظ توسط ن.غ| نظرات ()
طبقه بندی:  

مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Night Skin