مسیر ورود به قرآن

پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ فرمود: اگر می‎خواهید با خدا سخن بگوئید پس قرآن بخوانید.[1]

پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ فرمود: قلوب هم مانند آهن زنگار می‎گیرد، سؤال شد با چه چیزی زنگار را باید زدود؟ فرمود: خواندن قرآن.[2]

امام علی ـ علیه السّلام ـ فرمود: ثبات ایمان با خواندن قرآن است.[3]

حضرت رسول ـ صلّی الله علیه و آله ـ فرمود: از خواندن قرآن غفلت نکن، زیرا قلب را زنده می‎کند و از گناه ترا باز می‎دارد.[4]

حضرت رسول ـ صلّی الله علیه و آله ـ فرمود: کسی که قرآن می‎خواند، در درجات نبوّت قرار گرفته، غیر از آن که به او وحی نمی‎شود.[5]

1. پاکیزگی: ..................

2. یاری از قرآن برای نجات از شیطان: ................

3. رو به قبله: ................

۴. روخوانی: ....................

۵ . تجوید: ....................

۶ . دقت در معنی: .............

۷ . تکرار و خواندن از روی قرآن: .....................

http://tebyan-zn.ir/News-Article/quran/method_quran/2011/1/10/17328.html